In tijden van personeelsschaarste en toename van complexe maatschappelijke opgaven voor gemeenten kan flexibele arbeidsinzet en gemeentelijke samenwerking een oplossing bieden. In dit webinar lichten wij het gebruik en nut van de handreiking over flexibele arbeidsinzet in de gemeentelijke sector verder toe.

De Handreiking flexibele arbeidsinzet gemeentelijke sector (pdf, 1,2 MB) zet op een rij welke vormen van (personele) samenwerking mogelijk zijn in de gemeentelijke sector én geeft aan waar rekening mee moet worden gehouden: arbeidsjuridisch, maar ook fiscaal en mededingingsrechtelijk. Daarbij worden de verschillende vormen van externe inhuur toegelicht. Ook maakt de handreiking inzichtelijk welke vorm van samenwerking voor u het meest efficiënt kan zijn.

Tijdens het webinar is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Wij organiseren eenzelfde webinar over de handreiking op 18 april.

VNG-programma Arbeidsmarktkrapte

De handreiking flexibele arbeidsinzet gemeentelijke sector is een publicatie van het VNG-programma Arbeidsmarktkrapte. Dit driejarig programma (2024 – 2026) is ontstaan op verzoek van de leden in de ALV. Met het programma wil de VNG een concrete bijdrage leveren aan oplossingen voor de effecten van arbeids(markt)krapte op gemeenten. Hoe? Door ons te richten op de arbeidsmarkt van de toekomst en innovatie. Dat doen we actiegericht én samen.

Locatie en tijd

  • Online
  • Dinsdag 4 juni, 14.00 tot 15.30 uur

Doelgroep

Iedereen bij een gemeente die iets wil doen aan arbeidsmarktkrapte, naar verwachting zijn dat werknemers werkzaam binnen de domeinen P&O en HR.

Kosten

Geen

Organisator

VNG