Landelijke inkoop jeugdzorg

Namens gemeenten heeft de VNG afspraken met landelijke aanbieders met een specialistische functie. Met wie en wat zijn die afspraken, en hoe werken ze precies? Hier vindt u alle raamovereenkomsten en modelovereenkomsten. Het beheer hiervan is een van de werkzaamheden van het Team Landelijke Coördinatie Sociaal Domein, LCSD