Informatie voor gemeenteambtenaren


VNG-standpunt

De VNG is tegen afschaffing van de toeristenbelasting. Niet omdat gemeenten zo graag belastingen heffen, maar omdat belastingheffing noodzakelijk is om te kunnen investeren in lokale voorzieningen. Vele van die investeringen komen ook ten gunste van toeristen. Gemeenten moeten daarom de keuze hebben om een deel van deze kosten met opbrengsten uit de toeristenbelasting te betalen. De investeringen van gemeenten in toerisme en recreatie zijn namelijk nog altijd hoger dan de opbrengst van de toeristenbelasting.

Twee vormen van toeristenbelasting

  1. Een ‘gewone’ toeristenbelasting voor het verblijf in hotels, pensions, recreatiewoningen, tenten en caravans
  2. Een watertoeristenbelasting voor het verblijf op vaartuigen in het gemeentelijk watergebied

Waar wordt de toeristenbelasting voor gebruikt?

De gemeente heft de toeristenbelasting om haar eigen inkomsten te vergroten. Het geld wordt daarna gebruikt om voorzieningen binnen de gemeenten op een bepaald peil te brengen of te houden. Dit betekent dat de gemeenten het geld niet per se  in dienen te zetten voor voorzieningen die direct aan het toerisme zijn te koppelen. De gemeenteraad kan hier echter wel voor kiezen.

Wie betaalt de toeristenbelasting?

Toeristenbelasting is verschuldigd over zakelijke of privé overnachtingen van mensen buiten de gemeente die hiervoor een vergoeding betalen. De ondernemer die de overnachting mogelijk maakt betaalt de belasting. Dit betekent dat ook toeristenbelasting mag worden geheven voor het verblijf van arbeidsmigranten op vakantieparken of voor zakelijke overnachtingen in een conferentiehotel. Degene die overnacht, betaalt de belasting vrijwel altijd aan de ondernemer die de overnachting verzorgt. Deze ondernemer draagt de belasting daarna af aan de gemeente.

Wat zijn de voorwaarden voor het heffen van de toeristenbelasting? 

Om toeristenbelasting te kunnen heffen, moet de gemeenteraad een verordening toeristenbelasting vaststellen. De verordening legt de berekening van de verschuldigde belasting vast. De gemeenteraad stelt de verordening op voorstel van het college van burgemeesters en wethouders vast. Daardoor bepaalt uiteindelijk de gemeenteraad wat het bedrag is dat per overnachting aan toeristenbelasting moet worden betaald.

Wat valt er te kiezen bij het heffen van de toeristenbelasting? 

Gemeenteraden hebben veel vrijheid bij het bepalen van de tarieven voor de toeristenbelasting. In de verordening wordt vastgesteld volgens welk tariefstelsel de belasting verschuldigd is en welke basis voor de berekening wordt gebruikt. Grofweg zijn er drie manieren:

  1. Een vast bedrag per overnachting
  2. Een percentage van de overnachtingsprijs
  3. Een classificatiesysteem met sterren.

Ook een vast bedrag per overnachting is gebruikelijk. Het tarief varieert dan van 50 cent tot enkele euro’s per overnachting. Andere vormen van tariefdifferentiatie komen ook regelmatig voor. De toeristenbelasting biedt wat dat betreft veel mogelijkheden voor een flexibele invulling.

Wanneer is iemand vrijgesteld van deze belasting?

Het is mogeljik om vrijgesteld te worden van het betalen van toeristenbelasting. De  vrijstelling wordt vastgelegd in de verordening. Zo zijn vrijstellingen mogelijk voor mensen die:

  • Via de  forensenbelasting aangeslagen worden voor gemeentelijke belastingen;
  • tijdelijk in een ziekenhuis, verzorgingstehuis of bejaardentehuis verblijven;
  • aanmeren met een woonschip en daarvoor liggeld betalen;

Deze lijst is niet uitputtend en kan naar voorkeur van de gemeenteraad verder uitgebreid worden, zolang aan de voorwaarden van de gemeentelijke belastingheffing wordt voldaan.

Meer weten?