Juridische grondslag

Artikelen 226 Gemeentewet

Belastbaar feit

Het houden van een of meerdere honden.

Belastingplichtige

De houder van de hond.

Maatstaf van heffing

Het aantal honden dat wordt gehouden.

Tarief

Het tarief is vrij. In de meeste gemeenten is het tarief afhankelijk van het aantal honden. Naast een vast bedrag per hond kiezen veel gemeenten ook voor een oplopend tarief bij meerdere honden om zodoende het hondenbezit in te perken. Daarnaast voorzien de meeste verordeningen in een aparte tariefsregeling voor kennelhonden.

Wanneer kan iemand vrijgesteld worden van de hondenbelasting?

De Gemeentewet kent geen verplichte vrijstellingen voor de hondenbelasting. Het is echter voor de gemeenteraad wel mogelijk om één van de facultatieve vrijstellingen te gebruiken. Vrijstelling kan gelden als er een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat. Dit maakt onder meer vrijstellingen mogelijk voor:

  • Een blindengeleidehond
  • Een politiehond
  • Honden op opleidingsterreinen

Een uitdrukkelijke vermelding in de verordening is noodzakelijk om de vrijstelling mogelijk te maken.

Wie betaalt de hondenbelasting?

‘Duurzaam houders’ van een hond betalen hondenbelasting. Met andere woorden, mensen die daadwerkelijk eigenaar zijn van een hond of deze langdurig in bezit hebben, betalen belasting aan de gemeente. Voor het heffen van hondenbelasting is controle op hondenbezit noodzakelijk. Daardoor zijn er relatief hoge kosten verbonden aan het innen van de hondenbelasting.

Wat zijn de voorwaarden voor het heffen van de hondenbelasting?

De hondenbelasting vereist een vastgestelde verordening. Hierin staan onder meer de maatstaf en de tarieven die houders van een hond dienen te betalen. De gemeenteraad stelt deze verordening vast. De verordening dient voorafgaand aan het heffen van de belasting vastgesteld te worden.

Wat valt er te kiezen bij het heffen van hondenbelasting?

Bij het vaststellen van de hondenbelasting in een gemeente, kan de gemeenteraad een afweging maken over onder meer de volgende onderwerpen:

  • Het aantal honden waarvoor de belastingplicht geldt;
  • De hoogte van het tarief voor de eerste hond;
  • Het eventuele tarief voor een tweede of derde hond;

Het is mogelijk om het tarief voor een tweede of derde hond proportioneel of degressief te laten toenemen. Hiermee benut een gemeente eventueel de mogelijkheid tot regulering die de hondenbelasting biedt.

Meer informatie