Juridische grondslag

Artikelen 229 van de Gemeentewet

Belastbaar feit

Rechten voor het gebruik van een begraafplaats, voor het gebruik van een crematorium en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of het crematorium.

Belastingplichtige

Degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Maatstaf van heffing

Er is in de Gemeentewet geen heffingsmaatstaf opgenomen.

Tarief

Bij het bepalen van de tarieven dient de gemeente er rekening mee te houden dat niet meer dan 100% van de kosten kunnen worden verhaald.

Vrijstellingen

Er gelden geen wettelijke vrijstellingen.