VNG Magazine nummer 7, 16 april 2021

Auteur: Rutger van den Dikkenberg

Vakbondsvoorman Jan de Vries verlaat het CNV om burgemeester te worden van Sliedrecht. De CDA’er wil zich dienstbaar opstellen. ‘Dat zit wel in mijn genen, ja.’
 

Jan de Vries

Waarom deze overstap? 
‘Ik heb een grote liefde voor het publieke domein en die liefde is zichtbaar in heel mijn carrière. Ik was raadslid, statenlid, Kamerlid. Bij de vakbond ben ik nu voorzitter van het deel dat zich inzet voor de publieke sector, voor de mensen in de zorg, het onderwijs en bij de overheid. In dat licht is het ambt van burgemeester een logische vervolgstap. Het is mooi dat ik in Sliedrecht ben voorgedragen. Daar komt heel veel samen. Ik kom uit de streek, dus het is bekend gebied. Ik ken de cultuur van de omgeving en de vraagstukken waar Sliedrecht voor staat. De gemeente heeft bestuurlijk een moeilijke tijd achter de rug, en de gemeenteraad wil werken aan meer eenheid en een nieuwe toekomstvisie. Dat spreekt mij zeer aan.’

Wat heeft u geleerd? 
‘De systemen waar ik als politicus aan heb bijgedragen, zijn uiteindelijk niet bepalend. Dat zijn de mensen die er afhankelijk van zijn en de professionals die er uitvoering aan moeten geven. Dat is altijd mijn leidmotief geweest. Ik was directeur bij MEE, waar we werken voor kwetsbare mensen. Daar heb ik die afhankelijkheid goed gezien, van de burger die zorg nodig heeft, of van de leerling in de klas. Die afhankelijkheid zie je ook terug in de toeslagenaffaire. Dat vraagt een dienstbare overheid.’

Wat laat u achter? 
‘De legitimatie van het werk van de bond is niet vanzelfsprekend meer, terwijl onze relevantie in deze crisistijd juist is toegenomen.  Dat betekent dat we hebben moeten zoeken naar nieuwe vormen om dat voor het voetlicht te brengen. Ik heb kunnen bijdragen aan die vernieuwing en aan meer samenwerking met andere partijen.’