VNG Magazine nummer 4, 5 maart 2021

Auteur: Marten Muskee

Aly van Berckel wordt per april de nieuwe gemeentesecretaris van Tilburg. Zij is nu hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
 

Aly van Berckel

Vanwaar deze overstap?
‘Kijkend naar alle bewegingen in de samenleving, is duidelijk dat gemeenten een ontzettend belangrijke bijdrage kunnen en moeten leveren. Met name ook als het gaat om het kwetsbare vertrouwen van burgers in de overheid. Deze vacature past goed bij me, ik heb er heel veel zin in. Tilburg is een stad waar veel te doen is, een gemeente met veel ambitie en energie om dingen steeds beter te doen. Tilburg kent een mooie, moderne netwerkorganisatie, gefocust op resultaat. Er zitten prachtige thema’s bij waar de gemeente volop mee aan de slag is, zoals wijkgericht werken en regionale samenwerking. Daar wil ik graag, dicht bij de inwoners en het bedrijfsleven, aan bijdragen.’

Wat kunnen collega’s verwachten?
‘Ik ben een manager die samen met de medewerkers het werk mensgericht wil uitvoeren, maar uiteraard met het resultaat dat ons voor ogen staat. Ik wil graag snel kennismaken met de medewerkers en de stad en gun mezelf enige weken om te kijken wat de opgave wordt. Met alle decentralisaties komt er veel op gemeenten af, dat maakt de functie buitengewoon interessant. Mooi om te zien hoe alles bij elkaar komt in een stad als Tilburg.’

Wat laat u achter?
‘Een organisatie die een fantastische maatschappelijke opgave heeft – het toelaten van asielzoekers – en die ook een bijdrage levert aan de economie. Denk aan kennismigranten en studenten. Bij de IND werken zeer deskundige, betrokken en loyale medewerkers. Ik heb diep respect gekregen voor het werk dat zij doen. De besluiten die zij moeten nemen, hebben niet alleen een enorme impact op asielzoekers, maar ook op medewerkers zelf. De IND is niet vaak positief in het nieuws en verdient meer waardering.’