VNG Magazine nummer 4, 5 maart 2021

Tekst: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: Martine Sprangers

Joseth Mulders, raadslid in Mook en Middelaar

Raad: DGP in Mook en Middelaar | Werk: Chemisch analist

‘Op school had ik een heel leuke natuurkundeleraar, die me enthousiast maakte voor de laboratoriumschool. Nu werk ik bij Byondis. We doen onderzoek naar kankermedicijnen, we zijn op dit moment met name gericht op borstkanker. Ik werk er op de afdeling quality control. In het lab doen we onderzoek naar de gehaltes van stoffen in medicatie en naar eventuele verontreiniging.
Dat laatste moet natuurlijk voorkomen worden, want de bedoeling is dat de medicijnen uiteindelijk vrijgegeven kunnen worden voor klinische studies waarbij ze in verschillende fases getest worden. Het gestructureerde en analytische denken spreekt me aan: wat zijn de gevolgen van bepaalde handelingen? Dat analytische probeer ik ook te gebruiken als raadslid.’