De beroepspraktijk van risicomanagement en verzekeringen in gemeenten op een hoger plan brengen. Dat beogen VNG Risicobeheer en de Haagse Hogeschool met een nieuwe leergang voor verzekeringsambtenaren van gemeenten en Veiligheidsregio’s.

De initiatiefnemers slaan met de opleiding een brug tussen de theorie van risicomanagement en de praktijk van de verzekeringsportefeuille. ‘In de bestaande praktijk wordt er nog veel gedacht vanuit verzekeringen en polissen. Het idee is om met een bredere blik te kijken naar de risico’s, kansen en de risicobereidheid, en op basis van de theorie en ervaringen in de praktijk een gewogen verzekerings- en risicobeleid te maken,’ zegt Edwin Toren van VNG Risicobeheer.

Joost den Langen en Edwin Toren

Verzekeringslab. Zo heet de nieuwe opleiding. Joost de Langen (Haagse Hogeschool): ‘De term lab verwijst naar het samen met de deelnemers ontwikkelen van een op de actuele situatie toegesneden verzekerings- en risicobeleid. Dit past in de ontwikkeling van het hoger onderwijs. Het gaat niet alleen om een startkwalificatie, ook om het ontwikkelen van de beroepspraktijk. Een lab is dynamisch: de praktijk en het onderwijs zich.’

Passende keuzes maken om risico’s te verkleinen of te vermijden

De leeruitkomst van het Verzekeringslab is dat cursisten na afloop een ‘volwassen’ verzekeringsmanagement voeren. Dat wil zeggen: efficiënt, en met een optimale afweging van de risicobereidheid, en dat voor de organisatie passende keuzes worden gemaakt om risico’s te verkleinen of te vermijden. De competenties die daarbij horen zijn: analyseren van risico’s en risicobereidheid, een risicoprofiel maken en dit te vertalen naar samenhangend beleid. Ook belangrijk is adviesvaardigheid en in staat zijn om het beleid uit te dragen. 

Eigen casuïstiek

Deelnemers wordt gevraagd hun eigen casuïstiek in te brengen. Wat hebben ze meegemaakt in hun eigen risicomanagement? Zijn er in hun gemeente schades geweest en hoe was de uitkomst? ‘Het is een meerwaarde dat deelnemers lessen trekken uit elkaars casuïstiek. We werken met homogene groepen, mensen met dezelfde achtergrond,’ zegt Toren. De Langen vult aan dat met het Verzekeringslab een olifantenpaadje ontstaat van de beroepspraktijk naar VNG Risicobeheer, dat heeft immer kennis in huis en opereert als linking pin tussen gemeenten en de verzekeringsmarkt. ‘Het Verzekeringslab versterkt de band tussen de praktijk en VNG Risicobeheer, cursisten zullen na de opleiding gemakkelijker in overleg gaan over een dilemma of als ze iets collectief met andere gemeenten willen organiseren.’ Toren: ‘Samen optrekken voor een betere beroepspraktijk is belangrijk. Het gaat om grote bedragen en gemeenten staan voor de taak om goed om te gaan met gemeenschapsgeld. Het geld zuinig en doelmatig uitgeven is het uiteindelijke doel.’

Eindproduct

De opleiding gaat naar verwachting volgend jaar januari beginnen en eindigt in september. Die einddatum is niet toevallig, in september is de gemeentelijke organisatie het meest gevoelig voor nieuw beleid. Het eindproduct van de opleiding is een voldragen plan voor volwassen verzekeringsbeleid en risicomanagement in de gemeente van de deelnemer. Het Verzekeringslab wordt SPN-gecertificeerd door het gerenommeerde kwaliteitsinstituut CPION. In totaal zijn er 12 dagdelen (6 volle dagen) aan bijeenkomsten gepland. Daarnaast vereist elk dagdeel cursus een dagdeel zelfstudie. 

Lesprogramma Verzekeringslab

  • Dag 1: Studie en analyse van de huidige situatie in je gemeente of gemeentelijke organisatie.
  • Dag 2: Theoretisch kader risicomanagement. Definities, begrippen en denkwijzen.
  • Dag 3: Theoretisch kader risicomanagement. Modellen, scenario’s en kansberekening.
  • Dag 4: De situatie in je eigen gemeente/organisatie langs de meetlat van het theoretisch kader.
  • Dag 5: Adviesvaardigheden en communicatie.
  • Dag 6: Publiek versus privaat. Wat is de ideaal verzekeringsbeleid voor je gemeente/organisatie? Wat heeft de markt te bieden? Aanbestedingsregels. De dynamiek van grote incidenten.

Meer informatie