VNG Magazine nummer 16, 21 oktober 2022

Tekst: VNG

Stein en VNG maken samen toegankelijke recreatieve route

De gemeente Stein behaalde vorig jaar de titel Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Ter ere hiervan heeft de VNG samen met Stein een Toegankelijke Recreatieve Route gemaakt. Op vrijdag 30 september ontving de gemeente uit handen van VNG-directeur Leonard Geluk het boekje Op pad door Stein. De route bestaat uit mooie locaties die voor iedereen toegankelijk zijn of worden gemaakt.
‘Als gemeente stonden we te popelen om het boekje opgesteld en vormgegeven door de VNG in ontvangst te mogen nemen’, vertelt wethouder Natascha Wingelaar van Stein. ‘Ik hoop natuurlijk op nog genoeg mooie nazomerdagen waarop onze inwoners deze nieuwe Toegankelijke route kunnen uitproberen. Fijn dat Stein weer een toegankelijke route rijker is.’ 


Voorstellen nieuwe gemeentelijke cao doorgenomen

De werkgevers (VNG en WSGO) en vakbonden hebben op dinsdag 11 oktober een voorstel gedaan voor de nieuwe gemeentelijke cao. Woensdag 2 november onderhandelen de partijen verder.

Grote afstand tussen partijen

Het voorstel van de vakbonden bevindt zich op grote afstand van wat werkgevers redelijkerwijs kunnen bieden. De voorstellen van de vakbonden tellen op tot een forse stijging in de loonkosten. Volgens werkgevers is daarnaast het gesprek over vakantie en verlof in de huidige cao afgerond. Vanaf 1 januari 2023 krijgen alle medewerkers recht op zes bovenwettelijke vakantiedagen. Daarmee gaan vooral veel jongere medewerkers er flink op vooruit.

Bod van de VNG en de WSGO

Het voorstel van de werkgevers is voor een cao van één jaar. Het loonbod van de werkgevers is een loonsverhoging van 4,5 procent, een eenmalige uitkering van 750 euro voor mensen met (omgerekend naar een voltijds arbeidsovereenkomst) een salaris tot en met het maximum van schaal 7 en een eenmalige uitkering van 375 euro voor mensen met een hoger salaris.
De andere onderdelen van het voorstel, zoals over sociale zekerheid, toelagen en ouderschapsverlof, zijn conform de inzetbrief. Over de voorstellen van de werkgevers voor toelagen en ouderschapsverlof lijkt, onder voorbehoud, een gesprek mogelijk.

Bod vakbonden

Het loonbod van FNV is 12 procent loonsverhoging met een minimale verhoging van 300 euro en een eenmalige uitkering van 1.200 euro. 
Het loonbod van CNV en FDO-MHA richt zich op koopkrachtbehoud en verbetering. De andere onderdelen van het voorstel zijn van de drie vakbonden gezamenlijk: drie vakantiedagen en twee feestdagen erbij, extra vakantie voor medewerkers vanaf 45 jaar (nieuw overgangsrecht), een halve dag verlof per week voor alle medewerkers, RVU voor oudere medewerkers, een maximale flexibele schil van 10 procent en verbod op tijdelijke contracten en payroll.

Het voorstel van de werkgevers kunt u lezen op vng.nl.


Aanmelding open voor Erfgoedprijs 2023

Gaat uw gemeente het best om met erfgoed en betrekt u daarbij op een inspirerende wijze uw inwoners? Sinds maandag 3 oktober kunnen gemeenten zich aanmelden voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2023. Een prijs voor de gemeente die het best met zijn erfgoed omgaat en daar op inspirerende wijze zijn inwoners bij betrekt. 
Elke gemeente kan zich aanmelden. Met de prijs wil het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 goede voorbeelden delen en andere gemeenten inspireren. Het thema is dit jaar Groen erfgoed, een integraal onderdeel van onze landschappen en leefomgeving.

Aanmelden en voorwaarden
Meer informatie vindt u op de website van Kunsten ’92.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging