VNG Magazine nummer 16, 21 oktober 2022

Als een raad het interpellatieverzoek van een raadslid afwijst, kan dat raadslid dan via de Awb bezwaar maken tegen dat besluit?

Robin Reichrath, griffier Gulpen-Wittem
 

Geachte heer Reichrath,

Hoewel het wat mij betreft evident is dat de Awb niet voor dit soort interne politieke kwesties is bedoeld, kan het nog best ingewikkeld zijn om dergelijke zaken op de goede manier buiten de deur te houden. In dit geval is het bijvoorbeeld de vraag of wel is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste voor een besluit. 

In ieder geval zit de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook niet op geschillen van deze aard te wachten. Eerder oordeelde die al dat een lid van provinciale staten niet via de Awb zijn conflict met gedeputeerde staten over de antwoorden op schriftelijke vragen kon uitvechten.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? 
Mail naar: thorbecke­hoogleraar@vngmagazine.nl.