VNG Magazine nummer 2, 18 februari 2022

Auteur: Marten Muskee | Beeld: gemeente Teylingen

Hillegom, Lisse en Teylingen werken sinds drie jaar samen met de politie en andere teams bij de aanpak van criminaliteit en ondermijning. Deze aanpak is succesvol, stelt burgemeester Carla Breuer van Teylingen. Andere gemeenten kunnen de campagne overnemen.
 

Carla Breuer burgemeester van Teylingen

Wat was de aanleiding voor deze aanpak? 
‘Drie jaar geleden besloten de drie gemeenteraden op onze voordracht om de focus extra op ondermijning te leggen. Niet zozeer omdat er hier zoveel criminaliteit heerst, maar we zagen wel een waterbedeffect vanuit de grote gemeenten die op ondermijning actief zijn. Doe je je ogen open, dan zie je meer. Er is een coördinator ondermijning aangesteld, evenals enkele medewerkers. Ook is er een campagne ontwikkeld om misdaad te melden, met onder meer een animatiefilm, posters en nu ook de bedankposter waarop we de resultaten terugkoppelen. Die campagne zorgde ervoor dat alle oren, ogen en neuzen van inwoners en ondernemers die iets constateren zich melden. Er is veel belangstelling voor onze aanpak. We stellen nu onze communicatiecampagne en -middelen ter beschikking aan alle gemeenten en partners waarmee we samenwerken.’

Schuilt het geheim van het succes in die campagne?
‘Nou nee, wel in het feit dat we schouder aan schouder met partners als de Belastingdienst, het OM, politie, energiebedrijven, woningcorporaties, inwoners en ondernemers werken aan de bestrijding van ondermijning. De campagne is een instrument om te zorgen voor bewustwording. En dat is gelukt. Een resultaat van 225 meldingen in de drie gemeenten is een keurige opbrengst. We kregen daarmee ook diverse puzzelstukjes binnen waardoor zaken rondgemaakt konden worden. We zijn nu beter in staat degenen die ondermijnen tegen te houden, te verjagen of aan te pakken via vervolging.’

Wat zijn de knelpunten? 
‘Natuurlijk stoeien alle gemeenten met informatiedeling. Terecht, je mag niet zomaar informatie delen. We praten daar regionaal in z’n algemeenheid over hoe hiermee om te gaan. Als het een casus betreft van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum, het RIEC, kun je informatie wel delen. De aanpak van ondermijning is niet iets eenmaligs. Je moet er structureel mee aan de slag, ook in de communicatie. Met grote herhaling plaatsen wij driehoeksborden, een hennepcontainer als voorbeeld en artikelen over het thema of we bedanken inwoners voor hun inzet. De resultaten koppelen we terug en we laten zien dat we meldingen opvolgen. Blijf ook persoonlijk het gesprek aangaan, want ondernemers en inwoners zien ondermijning niet altijd als zodanig. De intensieve samenwerking vergroot onze bestuurskracht. We acteren nu krachtig op de aanpak van ondermijning, met als eerste prioriteit de aanpak van drugs.’