VNG Magazine nummer 2, 18 februari 2022

Ik zag op Twitter een vraag over ‘pairen’ voorbijkomen: dat als bijvoorbeeld door ziekte bij coalitiepartij een raadslid niet komt, iemand van de oppositie ook niet meestemt. Moeten wij dat in onze raad ook doen? En hoe gaat dat dan? 

Naam bij de redactie bekend
 

Geerten Boogaard

Beste vragensteller,

Pairen is toegestaan zolang het pairende raadslid maar zorgt dat hij of zij de zaal uit is tijdens de stemming. Wie op z’n plek zit is verplicht voor of tegen te stemmen. 

Ik vind pairen een teken van gezonde persoonlijke verhoudingen. Het voorkomt namelijk dat zieke raadsleden de zaal in moeten worden gereden om vanaf een brancard hun stem uit te brengen. Daarom vond ik het eigenlijk ook wel zorgwekkend dat in de antwoorden op de tweet van fractievolger Huub Bellemakers van GroenLinks Nijmegen, die aanleiding was voor uw vraag, maar vanuit een paar gemeenten werd geantwoord dat ze daar aan pairen deden. Mens boven inhoud, zou ik zeggen, juist ook in de raad.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag?

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.