Het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) bestaande uit landelijke voorzieningen en software van vele bevoegd gezagen, wordt in stappen gebouwd. Met iedere stap verschijnt nieuwe functionaliteit. IKT test deze functionaliteit in relatie tot de gehele DSO-keten: van het wijzigen van juridische regels tot het behandelen van een vergunningaanvraag.

We testen met gemeenten en hun leveranciers waarbij we zorgen voor een representatieve afspiegeling: alle grotere leveranciers nemen deel aan de testen, we testen met zowel grote als kleine gemeenten (inwoneraantal) waarbij ook gezorgd is voor een spreiding in het land.

In de tweede helft van 2023 verwacht IKT in ieder geval de onderstaande functionaliteiten te gaan testen. We sommen ze op per DSO-deelketen: 

Planketen

 • Nieuwe functies in de lokale softwarepakketten in relatie tot de gehele keten: 
 • Downloaden van het omgevingsplan
 • Uitwisselen van STOP-TPOD bestanden
 • Wijzigen met basis mutaties
 • Wijzigen van de bruidsschat
 • Parallelle wijzigingen
 • Tonen aan de Raad
 • Publiceren met bij besluit behorende stukken
 • Het publiceren van inhoudsvariaties van het omgevingsplan. Denk aan veel geometrie, verschillende manieren van het opbouwen van de tekst van het omgevingsplan en grote tekstuele wijzigingen
 • De stadia van het omgevingsplan: kennisgevingen, voorontwerp, ontwerp en definitief.
 • De viewer Regels op de Kaart en specifiek de nieuwe viewer Documenten op de Kaart. Hierbij kijken we ook naar tijdreizen.  

Interbestuurlijke planketen

Hierbij gaat het om de interbestuurlijke planketen met de afhankelijkheden tussen de verschillende omgevingsinstrumenten. We doorlopen casussen met gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en het rijk waarbij regels elkaar beïnvloeden.

Toepasbare regels- en vergunningenketen

Deze ketens zijn in eerdere IKT ronden uitgebreid getest in de tweede helft van 2023 resteren nog enkele onderdelen: 

 • Publicatie van een buitenlandse omgevingsplanactiviteit (BOPA)
 • Uitwisseling STTR bestanden tussen de toepasbareregel softwarepakketten
 • Gerelateerde verzoeken vanuit de VTH software / het zaaksysteem
 • Testen van specifieke aanvragen

 
Meer informatie? Zelf input leveren?

Zijn er nog functionaliteiten die naar uw idee ontbreken in de bovenstaande lijst? Onderdelen die we ook zouden moeten testen? We horen het graag!
Neem contact op met Nils Couwenbergh, coördinator IKT VNG via omgevingswet@vng.nl