In dit overzicht staan een aantal belangrijke documenten over Onderzoek Vermogen Buitenland, zodat u hier direct mee aan de slag kan. U vindt hier bijvoorbeeld machtigingsformulieren en de handreiking. Maar leest u ook eens praktijkvoorbeelden van andere gemeenten of relevante jurisprudentie. Een aantal documenten is alleen te raadplegen indien u zich met een gemeente-account heeft aangemeld op Mijn VNG.

Presentaties

PowerPoint presentaties over OVB
In een wereld die steeds meer onderling verbonden is, krijgen gemeenten regelmatig te maken met vraagstukken die een internationale context vereisen. Een belangrijk onderwerp hierin, is het doen van onderzoek naar (verzwegen) vermogen in het buitenland. Hieronder vindt u presentaties die de gelegenheid bieden om dieper in te gaan op de essentiële aspecten van onderzoek in het buitenland en de relevantie ervan met name voor gemeenten.

De presentaties, verzorgd door deskundigen en ervaringsdeskundigen op het gebied van het doen van internationaal onderzoek, bieden niet alleen praktische inzichten en tips, maar ook handvatten om als gemeente bij te dragen aan internationale handhaving als onderdeel van de dienstverlening. Presentatie A is met name bestemd voor doelgroep uitvoering/beleid en presentatie B is in hoofdzaak bestemd voor de doelgroep bestuur/management.

Formulieren

Machtigingsformulieren | Formulier (11 februari 2020)
Deze machtigingsformulieren kunnen door gemeenten gebruikt worden bij onderzoek naar vermogen in het buitenland. Hoe een machtiging eruit moet zien hangt af van de vereisten die een desbetreffend land/organisatie/instantie stelt. Er worden ook eisen gesteld aan de legalisatie van handtekeningen, waardoor er (soms) kosten aan verbonden zijn. Er kan daarom niet met een standaard format worden gewerkt. In voorkomende gevallen kan advies gegeven worden over het gebruik van een machtiging.
> Lees meer

Handreiking

Onderzoek naar verzwegen inkomen en vermogen in het buitenland | Handreiking (31 januari 2019)
Het Internationaal Bureau Fraude-informatie coördineert onderzoeken in het buitenland in opdracht van gemeenten. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de coördinatie van haar eigen onderzoeken. Dit alles om ervoor te zorgen dat uitkeringen alleen terechtkomen bij burgers die hier recht op hebben. Om deze vermogensonderzoeken zo effectief mogelijk uit te voeren, heeft het samenwerkingsverband 'Onderzoek Vermogen Buitenland' (OVB) de handreiking vastgesteld.
> Lees meer

Mogelijkheden van de "Digitale Staat" | Brochure
E-devlet biedt Turkse onderdanen (en niet-onderdanen die rechtmatig in Turkije verblijven) de mogelijkheid om met behulp van  het Kimlik-nummer (de Turkse variant van het BSN) en een wachtwoord veel informatie digitaal in te zien, bijvoorbeeld over in- en uitreisdata, een Turks pensioen en onroerende goederen.
> Lees meer (pdf, 1104 kB)

Artikelen

Nieuwe voorwaarden bij aanvragen door gemeenten bij het IBF (6 juli 2022)
Per 18 juli dienen gemeenten, in het kader van de AVG, een nieuwe bijlage in te vullen bij hun aanvragen voor het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF). Het IBF voert in opdracht van gemeenten op aanvraag onderzoek uit op het gebied van regelovertreding en fraude in het buitenland. 
> Lees meer

‘Op papier ziet het er heel ingewikkeld uit, maar in de praktijk valt dat erg mee’ (1 oktober 2020)
Yvonne Kokx is sinds een jaar attaché sociale zaken op de ambassade in Ankara. Gemeenten komen, vaak zonder het te weten, bij haar terecht als ze vermogensonderzoek willen laten uitvoeren in Turkije.
> Lees meer

Bijstand en een vakantiehuis in het buitenland … wat nu? (1 maart 2019)
Onroerend goed in het buitenland dat wordt verzwegen voor de bijstand: gemeenten worstelen ermee. Het vermogen opsporen kost veel tijd en moeite. De ten onrechte verstrekte uitkering terugvorderen en daadwerkelijk incasseren, is zo mogelijk nog ingewikkelder.
> Lees meer (pdf, 247, kB)

Diversen

Gebruik van machtigingen voor vermogensonderzoeken buitenland | Memo (10 februari)
Een aanvrager van bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet (Pw) is verplicht om het college te informeren over alle gegevens die van belang kunnen zijn voor het recht op – en de hoogte van – de bijstandsuitkering...
> Lees meer (doc, 67 kB)

Beslisboom Discriminatie door risicoprofielen | Hulpmiddel (16 februari 2022)
Leidt een risicoprofiel tot discriminatie op grond van ras of nationaliteit? Op grond van de wet en rechtspraak mogen overheidsinstanties risicoprofielen gebruiken, maar dit mag niet leiden tot verboden onderscheid. Het (Europese) recht doelt daarbij onder meer op ongeoorloofd onderscheid naar geslacht, seksuele geaardheid, geloof, ras, etniciteit of nationaliteit.
> Lees meer

Kamerbrief

Vermogensonderzoek in het buitenland vanwege vermogensfraude in de bijstand | Kamerbrief (28 juni 2018)
Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer met deze brief over vermogensonderzoek in het buitenland in verband met vermogensfraude in het buitenland. Hierbij gaat ze in op de casuïstiek van bijstandsfraude door bijstandsgerechtigden met buitenlands vermogen.
> Lees meer

Kamervragen

Opsporen uitkeringsfraude | Kamervragen (3 december 2018)
Kamerlid Van Dijk (SP) krijgt van staatssecretaris Van Ark (SZW) antwoord op zijn vragen over het opsporen van uitkeringsfraude van mensen met vermogen in het buitenland.
> Lees meer

Verzwijgen buitenlands bezit | Kamervragen (3 december 2018)
Staatssecretaris Van Ark (SZW) geeft Kamerlid De Jong (PVV) antwoord op Kamervragen over het bericht 'Miljoenen aan buitenlands bezit verzwegen bij aanvraag Uitkering'. De Jong wil onder andere weten of het klopt dat alleen al in Turkije in 2016 en 2017 tegen de voorwaarden voor het ontvangen van bijstand in, voor € 17 miljoen aan onvermeld vermogen en dus uitkeringsfraude is aangetroffen.
> Lees meer

Het bericht 'Amper controle zwendel' | Kamervragen (3 december 2018)
Kamerlid De Jong (PVV) krijgt van staatssecretaris Van Ark (SZW) antwoord op vragen over het bericht 'Amper controle zwendel'. De Jong wil weten of het klopt dat naar schatting 20 tot 30% van de Turken in de bijstand in Nederland fraudeert en door het uitblijven van controles weinig te vrezen hebben en massaal wegkomen met bijstandsfraude.
> Lees meer

Uitspraak CRvB bestrijding door gemeenten van bijstandsfraude Turkse Nederlanders | Kamervragen (9 april 2018)
Antwoorden van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Peters (CDA) over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) inzake de bestrijding door gemeenten van bijstandsfraude door vermogende Turkse Nederlanders.
> Lees meer

Gemeenten discrimineren Turkse Nederlanders bij onderzoeken bijstand | Kamervragen (19 december 2018)
Staatssecretaris Van Ark (SZW) geeft antwoord op de Kamervragen van de leden Kuzu en Öztürk (beiden DENK) over het bericht dat gemeenten Turkse Nederlanders discrimineren bij controles op uitkeringen.
> Lees meer