VNG Magazine nummer 14, 24 september 2021

Beste Thorbeckeprofessor,

Inmiddels proberen ze in Den Haag een minderheidskabinet in elkaar te zetten. Zijn er bij gemeenten eigenlijk minderheidscolleges mogelijk? En komen ze voor?

Een vriend van de redactie
 

Geerten Boogaard

Geachte vriend,

Minderheidscolleges in de zin van colleges met wethouders van wie de politieke kleur in de raad niet optelt tot een meerderheid zijn zeker niet verboden. Sterker nog, het gemeenterecht is aangeboren blind voor partijpolitieke structuren, zoals coalitiesamenwerkingen. In de praktijk komen dergelijke minderheidscolleges inderdaad voor, vaak als noodoplossing, net als nu in Den Haag.

Wel is er een belangrijk verschil tussen de lokale en de nationale situatie: gemeenteraden benoemen de wethouders en de Koning benoemt de ministers. Anders dan in Den Haag moet er dus bij een minderheidscollege altijd wel een raadsmeerderheid zijn die actief instemt met de benoeming ervan. Anders gezegd: in de Gemeentewet is een minimale vorm van gedoogsteun verzekerd en zonder gedoogsteun kom je nergens.

Met vriendelijke groet,

Geerten Boogaard,
Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.