VNG Magazine nummer 14, 24 augustus 2020

Auteur: Rutger van den Dikkenberg

Hilde Berning

Met een interventieplan brengt de gemeente Tubbergen met succes de kosten in de zorg terug. Wethouder Hilde Berning-Everlo (CDA) is verantwoordelijk voor de maatregelen. Met wie praat zij over dit onderwerp?

Leo Stamsnieder, voorzitter gehandicapten­platform Tubbergen

Met het platform hebben we het VN-manifest Iedereen doet mee! ondertekend. De samenwerking richt zich op het inclusiever en toegankelijker maken van Tubbergen.’

Chantal Veltman, procesmanager jeugd en Wmo, Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
‘Met Chantal bespreek ik complexe casuïstiek op het gebied van Wmo en jeugd en hoe beleid en uitvoering elkaar raken en waar maatwerk wenselijk is.’

Marleen Wagenaar, directeur welzijnsstichting en partner in Schakel
‘Als gemeente en welzijnsstichting werken we intensief samen in Schakel. Dat is het loket – de toegang – waar inwoners terechtkunnen met hun vragen over welzijn, inkomend, jeugd en zorg.’

Rian Stamsnieder, programmaregisseur Sociaal domein: Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
‘Rian kijkt samen met de teamcoach Marloes Ottenhof naar de huidige situatie, trends en ontwikkelingen in de zorg. Met haar spar ik over innovaties en nieuw beleid.’

Sandrine Wermelink, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen
‘De adviesraad is voor mij en voor ons als gemeente een belangrijke partner. Vanuit de betrokkenheid in de samenleving, kunde en onafhankelijk geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies. Ons beleid wordt daar sterker van.’

Leonie Oude Luttikhuis, betrokken bij het sport- en preventieakkoord
‘Leonie heeft een goed beeld van wat inwoners met een beperking nodig hebben en waar ze goed in zijn. Met haar praat ik over de inzet van mensen met een beperking bij bijvoorbeeld sportverenigingen.’

Harry Gerichhausen, Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOGON)
‘Harry heeft een schat aan kennis als het gaat om het onderwijs. In Twente ben ik met Harry een van de bestuurlijke trekkers van de Twentse transformatie- en ontwikkeltafel zorg-intensief.’