VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021

Beste Thorbeckeprofessor,

Onlangs werden 10.462.677 stemmen uitgebracht. Dat is een enorme berg. Wat gebeurt er eigenlijk met al die stembiljetten? En met die van de afgelopen veertig keer?

Nathan van der Roest
 

Geerten Boogaard

Geachte heer Van der Roest,

De gebruikte stembiljetten worden na de telling door de stembureaus in verzegelde pakken gedaan, die door de burgemeester worden bewaard. In principe worden ze drie maanden na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer vernietigd, tenzij in de tussentijd een strafproces wegens verkiezingsfraude gaat lopen en de stembiljetten daarvoor nodig zijn.

Er is dus geen groot pakhuis vol stembiljetten sinds 1848 en dat heeft een principiële reden. Als de oude volksvertegenwoordigers de verkiezing van de nieuwe hebben goedgekeurd en op alle bezwaren is beslist, dan wordt de uitslag ook letterlijk onherroepelijk gemaakt.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.