VNG Magazine nummer 1, 28 januari 2022

Beste Thorbecke¬professor,

Een uitspraak van de Raad van State die in het voordeel is van een aantal burgers, wordt niet gedeeld met de gemeenteraad, die daar wel een beslissing over moet nemen. Het dossier blijft in handen van het college. Is dat toegestaan?

Henri A.G. de Leeuw, raadslid Ouderen Appel Eindhoven
 

Geerten Boogaard

Geachte heer De Leeuw,

Er is geen algemene plicht voor het college om (openbare) uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin het college het verwerend bestuursorgaan is, met de raad te delen. Dat is slechts anders wanneer het informatie betreft ‘die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft’. 

Dat is een vaag criterium wat, behoudens evidente gevallen, afhankelijk is van de politieke sensitiviteit van de wethouder en nader ingevuld zal moeten worden door afspraken tussen de gemeenteraad en het college. Heel wel voorstelbaar is het als uw fractie, al dan niet via de griffie, de afspraak maakt dat de informatie in dit dossier standaard actief met de raad gedeeld wordt.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Vraag?

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.