VNG Magazine nummer 8, 28 april 2023

Het viel ons op dat in Wageningen de vicevoorzitter van de raad de ambtsketen draagt tijdens het voorzitten, terwijl de burgemeester van Leeuwarden zijn keten omhoudt als hij de leiding van de raadsvergadering aan een raadslid overdraagt. Hoe zit dat?

Carlijn Niesink en Monique Heger (beiden ChristenUnie), raadsleden in Leeuwarden en Wageningen

Geerten Boogaard

Beste raadsleden,

In deze kwestie bestaan twee scholen. De eerste redeneert vanuit een Koninklijk Besluit (KB) uit 1852 waarin staat dat ‘bij ontstentenis’ van de burgemeester de onderscheidingstekenen door diens vervanger worden gedragen. Probleem daarmee is dat ‘bij ontstentenis’ betekent dat de burgemeester echt afwezig is. Dat is niet hetzelfde als de ‘verhindering’ waar de Gemeentewet over spreekt. Van ‘verhindering’ is sprake als de burgemeester zelf politieke verantwoording moet afleggen.
De tweede school redeneert vanuit de Gemeentewet en neemt aan dat de waarneming van het ambt van de burgemeester gebeurt door de locoburgemeester, terwijl het voorzitterschap van de raad vanwege het dualisme overgaat naar een raadslid. Die krijgt niet de keten, maar wel de hamer. Het probleem met die redenering is dat het KB dit onderscheid niet maakt. Ik ben zelf van de tweede school.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbecke­hoogleraar@vngmagazine.nl.