VNG Magazine nummer 3, 16 februari 2024

Welke mogelijkheden hebben raadsleden om nog iets te doen tegen besluiten van de gemeenteraad waarvan ze vinden dat die in strijd zijn met het recht of met het algemeen belang?

Desiree van Doremalen, burgerraadslid Forum voor Maassluis
 

Geerten Boogaard

Geachte mevrouw Van Doremalen,

In Nederland kunnen besluiten van de gemeenteraad sneuvelen bij de rechter of vernietigd worden door de regering. Dat laatste kan ‘spontaan’ gebeuren, in de zin dat de regering uit eigen beweging een besluit vernietigt, maar het kan ook plaatsvinden op aangeven van de burgemeester. Die is immers verplicht om via gedeputeerde staten de besluiten door te sturen die ‘naar zijn oordeel voor vernietiging in aanmerking komen’. 
Raadsleden die menen dat een besluit vernietigd moet worden, kunnen de burgemeester verzoeken om het besluit voor vernietiging voor te dragen. Gebeurt dat niet, dan is het ook mogelijk om zelf een briefje naar het ministerie te sturen in de hoop dat de regering het besluit spontaan vernietigt. 
Overigens zijn de kansen klein, omdat de minister meestal alleen in evidente gevallen naar het ultieme middel grijpt.
 

Ook een vraag voor Geerten Boogaard?