VNG Magazine nummer 9, 12 mei 2023

In welke juridische hoedanigheid reikt een burgemeester eigenlijk koninklijke onderscheidingen uit? Als lokaal orgaan dat een mede­bewindstaak uitvoert, of rechtstreeks als Rijksorgaan?
 
Alain Krijnen, burgemeester Eijsden-Margraten
 

Geerten Boogaard

Beste burgemeester,

Het uitreiken van koninklijke onderscheidingen doet de burgemeester naar mijn oordeel als Rijksorgaan. Het gaat om wat Zijne Majesteit behaagt, en daarvoor is de minister-president exclusief politiek verantwoordelijk. Een gemeenteraad kan een burgemeester dus niet op de uitreiking van een lintje aanspreken.
 
Vandaar ook de ongeschreven regel dat bij het opspelden van de versierselen de ambtsketen zo gedragen dient te worden dat het Rijkswapen zichtbaar is.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbecke­hoogleraar@vngmagazine.nl.