Een nieuw kabinet kan alleen effectief en daadkrachtig zijn als de lokale kracht vroeg en nauw betrokken wordt in de formatie. We hebben de formerende partijen verzocht om ons nu al te betrekken. Op deze pagina leest u welke gemeentelijke belangen we zo hoog mogelijk op de agenda van het nieuwe kabinet willen krijgen.

Gebruik de kracht van lokaal bestuur!

Gemeenten willen met het nieuwe kabinet een agenda maken die gericht is op de aanpak van de grote maatschappelijke vraagstukken. Voor een goede samenwerking tussen het rijk en gemeenten moet de interbestuurlijke verhouding worden versterkt en de financiële verhoudingen weer in balans gebracht.

Publicaties & brieven