Nieuws
15 februari 2022
Brief aan parlement
Geachte leden van de Eerste Kamer, U heeft vandaag gedebatteerd over de Regeringsverklaring. De fractie van GroenLinks heeft vanavond een bijna Kamerbrede ondersteunde motie ingediend die oproept om het overleg met de gemeente om tot een gewenste hervorming van het stelsel van jeugdzorg te komen te herstellen, zonder dat dit...
2 meisjes op bankje buiten
10 februari 2022
Brief aan parlement
Geachte damesen heren, Dinsdag 15 februari debatteert u met minister-president Rutte over de Regeringsverklaring. Wij verwelkomen dat er na zo’n lange formatie weer een missionair kabinet is dat met gezag de grote maatschappelijke vraagstukken van dezetijd kan adresseren. Wij zien een aantal positieve ontwikkelingen in het regeerakkoord. De aandacht die...
Mensen op straat
4 februari 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/007
Op 15 december presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie het coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Daags erna stuurden we een eerste reactie (‘Nieuw kabinet maakt valse start’) aan de Tweede Kamer en op 21 december stuurden we u een ledenbrief (pdf, 434 kB) met daarin de belangrijkste...
Binnenhof den Haag
20 december 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/085
Op 15 december presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Een eerste reactie op het akkoord hebben we 16 december aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer gestuurd. Hierin uiten we onze zorgen, waarbij met name de breuk van de nieuwe coalitie...
Mensen op straat
16 december 2021
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, De VNG heeft met belangstelling het gepubliceerde regeerakkoord gelezen. Het is goed dat de vier coalitiepartijen tot een akkoord zijn gekomen en dat er op korte termijn weer een missionair kabinet de regeringsverantwoordelijkheid draagt. Over het akkoord zijn een aantal positieve opmerkingen te maken. De aandacht...
Mensen op straat