Nieuws
15 april 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/011
Geachte leden van college en gemeenteraad, De afgelopen weken heeft de VNG in meerdere intensieve gesprekken met het demissionaire kabinet gestreden voor de goede financiële positie voor gemeenten, in lijn met de resolutie en moties van onze leden. Die gesprekken hebben resultaat opgeleverd. Het demissionaire kabinet zet een stap en...
Hofvijver Den Haag
19 maart 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/007
Geachte leden van college en gemeenteraad, Donderdag 14 maart heeft Kim Putters zijn eindverslag als informateur aan de Tweede Kamer aangeboden. Aanstaande woensdag gaat de Tweede Kamer hierover in debat. In zijn eindverslag benadrukt Putters het cruciale belang van gemeenten. Zij spelen een essentiële rol bij het aanpakken van de...
Mensen lopen langs de Hofvijver, met het Torentje op de achtergrond
30 januari 2024
Overige brief
Geachte heer Plasterk, Gemeenten, provincies en waterschappen willen met het nieuwe kabinet een agenda opstellen die gericht is op de aanpak van de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. Hierbij bieden wij u een aanzet voor een agenda voor Nederland aan. Wij doen dat in het besef dat de grote...
Naar een agenda voor Nederland, de inzet van de decentrale overheden, met logo's van de VNG, IPO en UvW
1 september 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/033
Geachte leden van college en gemeenteraad, 'In de nabije toekomst zal duidelijkheid moeten ontstaan over de op langere termijn beschikbare structurele middelen van gemeenten. Er kan niet gewacht worden op een coalitieakkoord van een nieuw kabinet.' Taskforce Taken en Middelen Gemeenten, onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, 1 september 2023...
Hofvijver Den Haag
10 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/029
Geachte leden van college en gemeenteraad, Vanwege de val van het kabinet Rutte IV op 7 juli is het VNG-bestuur bijeengeweest om een brief aan de Eerste en Tweede Kamer op te stellen. Deze is zondag 9 juli verzonden en breed door de media opgepakt. In de brief roepen we...
Twee vrouwen en een meeuw zitten aan de hofvijver tegenover Binnenhof