Ledenbrief nummer

Lbr. 24/011

Geachte leden van college en gemeenteraad,

De afgelopen weken heeft de VNG in meerdere intensieve gesprekken met het demissionaire kabinet gestreden voor de goede financiële positie voor gemeenten, in lijn met de resolutie en moties van onze leden. Die gesprekken hebben resultaat opgeleverd.

Het demissionaire kabinet zet een stap en neemt de volgende punten op in de Voorjaarsnota: 

  • De oploop van de opschalingskorting van € 675 miljoen wordt structureel geschrapt.
  • Rechtvaardige risicoverdeling Wmo door heldere afspraken over objectieve indexering en aparte fondsvorming
  • Indexering zorgkosten: € 75 miljoen in 2026 oplopend tot 300 miljoen in 2029.
  • Een opschoonactie voor specifieke uitkeringen.

Het kabinet vraagt hiervoor helaas wel een prijs: in 2025 wordt het gemeentefonds eenmalig € 675 miljoen lager vastgesteld. Vanaf 2026 stijgt het structureel met € 750 miljoen oplopend tot ongeveer 1 miljard in 2029. Het financiële probleem van gemeenten is hiermee niet opgelost maar we zetten wel betekenisvolle stappen. Op basis van deze resultaten vervolgen we onze inzet richting de formatietafel voor een goede balans tussen taken en middelen.