Geachte heer Plasterk, 

Gemeenten, provincies en waterschappen willen met het nieuwe kabinet een agenda opstellen die gericht is op de aanpak van de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. Hierbij bieden wij u een aanzet voor een agenda voor Nederland aan. Wij doen dat in het besef dat de grote opgaven zonder de decentrale overheden niet kunnen worden gerealiseerd. U kunt deze aanzet voor een agenda voor Nederland dan ook lezen als het aanbod van de decentrale overheden aan het nieuwe kabinet: wij willen samen optrekken bij het belangrijke werk dat moet worden gedaan. Graag bespreken we deze aanzet voor een agenda met de formerende partijen, om vervolgens afspraken te kunnen maken over de samenwerking tussen het nieuwe kabinet en de decentrale overheden in de komende kabinetsperiode.