Er zijn op dit moment veel vraagstukken in het ruimtelijk domein die vragen om een oplossing voor inwoners, bedrijven en onze leefomgeving. In de leefomgeving staan de komende jaren grote veranderingen op stapel. Daar tussendoor speelt de stikstofcrisis. 

De Raad van State heeft in mei 2019 aangegeven dat het tot dan toe gebruikte Programma Aanpak Stikstof onvoldoende is onderbouwd om vergunningen te beoordelen voor nieuwe (of bestaande) activiteiten die stikstof uitstoten. De uitspraak betekent dat sommige projecten niet door kunnen gaan en dat het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen moeizaam en complex is of in het geheel niet lukt.

Ons standpunt

De VNG is voor een structurele integrale aanpak, waarbij

  • een helder samenhangend toekomstbeeld nodig is voor het landelijk gebied, zodat gebiedsgericht en met maatwerk een vitaal platteland ontstaat
  • op korte termijn ruimte ontstaat voor ontwikkelingen, zodat belangrijke maatschappelijke opgaven ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden
  • voldoende wordt ingezet op natuurherstel

Publicaties & Brieven