Gemeenten willen maatwerk kunnen bieden en inburgering inbedden in een breder traject van participatie en geleiding naar werk.

Bed-bad-broodregeling/Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV's)

In november 2018 heeft de VNG een samenwerkingsafspraak getekend met het ministerie van JenV. Dit gold als startpunt voor een landelijk programma met vijf pilots waarbinnen de Landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV) worden ontwikkeld. De ontwikkeling ervan is in april 2019 van start gegaan. In drie jaar breiden we dat uit tot een landelijk netwerk van voorzieningen. De pilotgemeenten zijn nu bezig om lokale convenanten met het Rijk in te vullen en vervolgens de lokale samenwerkingsverbanden in te richten. 

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Asiel en integratie

1217 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 14 januari 2021 om 08:56

Publicaties & Brieven