De gemeente Utrecht startte een pilot om een laagdrempelige toegang te maken voor inwoners die niet weten waar in de gemeente (overheid) ze moeten beginnen om een probleem of vraagstuk op te lossen.
Het kan hier om een complexe vraag gaan, maar ook laaggeletterdheid, taalproblemen enz.
Bij het servicepunt is de Utrechter altijd precies op de goede plek, want de gemeente neemt de inwoner mee naar het juiste startpunt.  

Jaartal
2021
Gemeente

Het servicepunt is er voor inwoners die het lastig vinden om de juiste weg in de overheid te vinden. Er wordt (gelukkig) niet massaal gebruik van gemaakt, maar iedereen die hier geholpen wordt is zéér te spreken over deze dienstverlening.
Bij het uitbreken van Corona konden we deze opzet snel verbreden door alle wijkbureaus te voorzien van de optie 'videobellen met het Servicepunt'. Zo kan ook de inwoner die daar aanklopt gebruik maken van deze 'alleskunners' van het servicepunt. Inmiddels zijn de eerste collega uitvoerders aangehaakt en kunnen inwoners ook 'combinatie-afspraken' maken, bijvoorbeeld met de gemeente en DUO.  

Het is een manier om een zeer toegankelijk loket te hebben waar iemand met een gecombineerd vraagstuk terecht kan en ook daadwerkelijk op pad wordt geholpen. Dit gaat over alle afdelingen van de gemeente heen, maar er kan ook warm doorverwezen worden naar de  belastingdienst, DUO, SVB etc. Dit is geheel in lijn met de toegankelijke en op maat gemaakte uitvoering, de 'toekomstbestendige dienstverlening'  

Het betreft relatief intensieve dienstverlening aan een relatief kleine groep inwoners, inwoners die in de reguliere contacten en werkwijzen niet vooruit kunnen. Juist voor deze inwoners is dit een zeer gewaardeerde aanpak; de medewerkers hebben de kennis, de tijd en de aandacht voor de inwoner en zijn/haar vraagstuk en context. De 'vrager' wordt pas 'losgelaten' als een afspraak gemaakt is bij de juiste eerste ingang bij de overheid.   

Het is gewoon een wat "opgewaardeerd" (in competentie, kennis, empathie én in beschikbare tijd) deel van het KCC. Er is, afgezien van wat personele kosten, geen extra effort of geld voor nodig.  

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers.

Contactgegevens

Naam

Mw. Corrine van Veldhuisen

E-mail
c.van.veldhuisen@utrecht.nl