Het belang van partnerschappen is essentieel in het behalen van de 17 duurzaamheidsdoelen. Stichting Oosterhout SDG Lokaal zet een stap in de goede richting en verbindt de gemeente met ondernemers en onderwijs om de duurzaamheidsdoelen te vertalen naar lokale acties.  

Jaartal

2022

Gemeente

Twee jaar geleden heeft de gemeente Oosterhout ervoor gekozen om zich aan te melden als Global Goals gemeente. Vervolgens is de gemeente op verschillende manieren met de Global Goals aan het werk gegaan. Naast het verwerken in het beleid, worden inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven actief betrokken bij het nastreven van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Global Goals in de gemeentebegroting
Om voor iedereen inzichtelijk te maken hoe de gemeente wil bijdragen aan de Global Goals en wat de dwarsverbanden zijn tussen de beleidsterreinen, heeft de gemeente de Global Goals per onderwerp opgenomen in de begroting. Op deze manier kunnen de Global Goals een waardevol beleidsinstrument zijn voor effectief integraal werken. In de begroting is tevens een bijlage toegevoegd met alle Global Goals, waarin wordt uitgelegd wat de betekenis is van de doelen voor de gemeente.

Stichting Oosterhout SDG Lokaal
Stichting Oosterhout SDG Lokaal is in het leven geroepen om in het jaar 2030 alle 17 Sustainable Development Goals in de gemeente Oosterhout te realiseren. Om dit te bereiken houdt de stichting zich bezig met vier hoofdzaken, namelijk:

  • Het vergroten van de bewustwording bij ondernemers en het onderwijs om met de SDG’s aan de slag te gaan;
  • Het delen van kennis en ervaring over het toepassen van de SDG’s in de praktijk;
  • Het zichtbaar maken van SDG-activiteiten in de gemeente;
  • Vraag en aanbod bij elkaar te brengen voor het realiseren van de SDG’s.

SDG ambassadeurs
De SDG ambassadeurs, voor elk duurzaamheidsdoel één, zijn de verbindingsofficiers van de betreffende SDG en helpen proactief mee een waardevolle lokale vertaalslag daarvan. Samen met het netwerk van de SDG ambassadeurs streeft de gemeente naar het neerzetten van een inspirerende en positieve beweging gericht op duurzaamheid en brede welvaart in de Oosterhoutse samenleving.

QR4GlobalGoals
Onlangs is bij de ingang van het gemeentehuis een bord geplaatst met ‘Oosterhout Global Goals gemeente’. Iedere bezoeker van het gemeentehuis wordt zo geattendeerd op onze ambities. Met de QR code die in het bord is opgenomen start een filmpje waarin toelichting op de Global Goals wordt gegeven. Daarmee is het concept QR4GlobalGoals gelanceerd; iedere ondernemer die partner wordt krijgt een SDG bord met daarin opgenomen een QR code, die het bedrijf zelf kan invullen en aanpassen.

 

Gerelateerde links