Door de Bossche Aanpak Budgetbeheer ervaren de klanten in budgetbeheer meer autonomie en eigenaarschap over hun eigen budget. Er is tijdswinst behaald in het proces dat besteed kan worden aan duurzame uitstroom en begeleiding naar financiële zelfredzaamheid. 

Jaartal

2023

Gemeente

Klanten in budgetbeheer ervaren meer tevredenheid. Het contact met hun begeleider wordt als prettiger ervaren. Het aantal klachten van klanten daalt. Klanten ervaren meer controle over hun traject. De klanten kunnen hun budgetbeheer beter aanpassen aan hun eigen situatie. 

Herbruikbaar door anderen

De visie, methodiek en uitgangspunten van de Bossche aanpak Budgetbeheer zijn door te voeren naar alle budgetbeheer van andere gemeente en ook naar bewindvoerders en particuliere budgetbeheerders. Naast een boek over deze methode (verschijnt medio 2023) wordt ook een website ontwikkeld die toegankelijk is voor iedereen die met deze aanpak wil werken. De aanpak ik inmiddels bij een aantal landelijke congressen gepresenteerd. 

Competenties

De Bossche aanpak Budgetbeheer is een totaal nieuwe manier van kijken naar budgetbeheer. De totale aanpak sluit aan bij het ontwikkelen van competenties om financiële zelfredzaamheid te bevorderen. Daarnaast geeft het klanten de regie terug over hun besteedbare inkomen terwijl tegelijkertijd wel rust geboden wordt, ontzorging plaatsvindt en klanten beschermd worden. Door deze aanpak zijn klanten meer tevreden en is er minder uitval. Doordat gewerkt wordt aan competenties is er minder recidive. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2023.

Gerelateerde links