Bouwstenen

Concrete handvatten in de vorm van bouwstenen voorzien van oplossingsrichtingen ter ondersteuning bij de opzet van een persoonsgerichte aanpak van mensen die verward gedrag vertonen.

De bouwstenen hangen onderling nauw samen en vormen gezamenlijk de basis voor een goedwerkende aanpak. Bij elke bouwsteen vindt u factsheets, toepassings- en praktijkvoorbeelden.