Personen met verward gedrag

Personen met verward gedrag is een project in opdracht van de ministeries van VWS en V&J en de VNG

Gemeenten hebben de opgave om een goed werkende aanpak te realiseren voor mensen met verward gedrag. Domeinoverstijgend samenwerken om zo het leven van mensen met verward gedrag en hun naasten humaner te maken. Lees verder

Opdracht Schakelteam afgerond, hoe nu verder...

Gemeenten en ketenpartners werken hard aan een integrale goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Een traject dat niet eindigt met het afsluiten van de opdracht van het Schakelteam.

De opdrachtgevers bezinnen zich over een vervolgtraject, kwartiermaker Onno Hoes werkt in overleg een voorstel uit. Deze website blijft beschikbaar en wordt regelmatig bijgewerkt.