Personen met verward gedrag

Personen met verward gedrag is een project in opdracht van de ministeries van VWS en V&J en de VNG

Gemeenten hebben de opgave om voor 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak te realiseren. Domeinoverstijgend werken met als uitgangspunt de eigen kracht en leefwereld van de persoon.

Het Schakelteam ondersteunt actiegericht, adresseert knelpunten en monitort de voortgang.