Personen met verward gedrag

Personen met verward gedrag is een project in opdracht van de ministeries van VWS en V&J en de VNG

Gemeenten hebben de opgave om een goed werkende aanpak te realiseren voor mensen met verward gedrag. Domeinoverstijgend samenwerken om zo het leven van mensen met verward gedrag en hun naasten humaner te maken.


Deze site wordt begin 2019 onderdeel van het VNG portal Zorg + Veiligheid 


Schakelteam Personen met Verward Gedrag: het vervolg

Gemeenten en ketenpartners werken hard aan een integrale goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Een traject dat niet eindigt met het afsluiten van de opdracht van het Schakelteam. Tot eind december is er een zogenaamde warme overdracht.

In 2019 wordt het programma voortgezet, waarbij de regio’s als basis dienen en verstevigd worden. De VNG gaat een belangrijkere rol spelen en het thema Personen met verward gedrag wordt onderdeel van het VNG portal Zorg+Veiligheid. Meer informatie volgt binnenkort.