Personen met verward gedrag

Ga naar het nieuwe dossier Verward gedrag.

Het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) is een doorontwikkeling op het Schakelteam Personen met verward gedrag. Zie www.vng.nl/vlot