Personen met verward gedrag

Een project in opdracht van de ministeries van VWS en V&J en de VNG

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag bouwt voort op de resultaten van het aanjaagteam én op het vele werk dat al gebeurt, lokaal, regionaal en landelijk. De implementatie van de bouwstenen staat daarbij voorop.