Sorteren
In het VN-verdrag handicap is vast gelegd dat mensen met een beperking dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als mensen zonder een beperking. In Waalwijk pakken ze inclusie in de breedte op; namelijk dat iedereen zich prettig voelt en iedereen in...
In Stein moet iedereen kunnen meedoen. Dat was én is het devies! Vanuit dat oogpunt staat de organisatie sinds jaar en dag in verbinding met ervaringsdeskundigen. Sinds het ondertekenen van de intentieverklaring in 2018 kreeg de aanpak de gewenste structuur...
De Rotterdamse aanpak van drugs- en alcoholgebruik werpt duidelijk zijn vruchten af. Dat blijkt uit de resultaten van de programma’s Drugs & Alcohol I en II. De gemeente houdt tot 2022 deze positieve koers vast met het Preventie- en handhavingsplan...
De gemeente Sint Anthonis vindt sociale inclusie en de brede toegankelijkheid heel belangrijk. Daarom heeft de gemeente de inclusieve samenleving beleidsmatig verankerd in het Uitvoeringsprogramma 2018-2022. Op 11 oktober 2019 is samen met het Platform Gehandicapten Sint Anthonis (PGSA) het...
Rotterdam werkt aan een toegankelijke en daarmee aantrekkelijke stad voor iedereen. Rotterdam Onbeperkt werkt hard aan het bevorderen van bewustwording over het VN-verdrag en toegankelijkheid in de breedste zin van het woord.
Met een burgemeester in een rolstoel kan het niet anders dan dat de gemeente toegankelijkheid belangrijk vindt. Maar dat is zeker niet de enige reden. De gemeente Oude IJsselstreek wil letterlijk en figuurlijk een gemeente zonder drempels worden. En dat...
Respect en acceptatie voor elkaar en voor elkaars verschillen zijn enorm belangrijk. Of je nu jong bent of oud, rijk of arm, een beperking hebt, een psychische ziekte of stoornis, chronisch ziek bent of juist een bijzonder talent hebt. Mensen...
Dat iedereen mee kan doen aan de samenleving zou vanzelfsprekend moeten zijn. Dat vinden ze in Meierijstad. En aan die vanzelfsprekendheid werken ze hard! Er gebeurt veel in Meierijstad. Daar zijn ze trots op.
De gemeente Harderwijk heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren aan toegankelijkheid gewerkt. Bij verbouwingen van het zwembad, musea en het oude Stadhuis is de fysieke toegankelijkheid verbeterd. Er is aandacht gevraagd voor geleidelijnen, de verlichting in de openbare ruimte...
Als gemeente Hardenberg streeft de gemeente er, samen met andere organisaties, naar om de meest inclusieve gemeente van Nederland te zijn. Toegankelijkheid is hierin een belangrijk onderdeel. In 2018 is deze gemeente uitgeroepen tot Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Door...