Het bereiken van jongeren en kinderen binnen de kindregeling gaat totaal anders dan het in contact komen met hun ouders. Juist de ouders vroegen om meer uitleg voor hun kinderen, en daarom bedachten ze in de gemeente Purmerend een manier om deze groep jongeren te kunnen helpen. 
In gesprek met projectleider Brede ondersteuning Angelique Croes.

Jaartal

2024

Gemeente

“Onze eerste oproep voor jongeren en kinderen leverde weinig op”, herinnert Angelique zich. Kinderen kwamen alleen in beeld via hun ouders of mond-tot-mond reclame.

“Ouders vroegen ons om hulp om de kindregeling aan hun kinderen uit te leggen.  Waar de gemeente jongeren bij kan helpen, en vooral waar zij recht op hebben.” Het team Brede Ondersteuning merkte bovendien een toename in het aantal aanvragen voor brede ondersteuning vanuit de kindregeling. Een bijeenkomst voor jongeren moest daarom snel komen.

 

Clup Welzijn

Angelique vertelt: “We hebben al diverse bijeenkomsten voor ouders georganiseerd. Dat is bij ons altijd top geregeld: de wethouder erbij, iemand van communicatie en een groot deel van ons team. Voor een eerdere bijeenkomst voor (andere) jongeren brainstormden wij al eens over de opzet met het jongerenwerk in Purmerend, Clup Welzijn. Zij adviseerden ons toen om hiervoor juist geen wethouder uit te nodigen omdat jongeren hier veel verder vanaf staan.” Met dat in het achterhoofd bedacht het team een apart programma voor de jongeren vanuit de kindregeling. “Dat was dus speciaal gericht op jongeren want we realiseerden ons dat de benadering van ouders echt anders werkt dan die van hun kinderen. Angelique sneed resoluut in de begeleiding voor deze jongerenbijeenkomst: slechts 1 consulent en 2 jongerenwerkers werden ingezet.

Echt contact

Het leek een gedurfd plan: in een buurtcentrum (voor jongeren) én op een vrijdagavond. Hoeveel jongeren zouden er komen? Het waren er bijna 20. Angelique vertelt: “En van die 20 waren maar twee jongeren bij ons in beeld vanuit de kindregeling.” Ze merkten dat ook de invulling van de bijeenkomst echt anders moest zijn. “Het zijn allemaal pubers, en dat vraagt om een totaal andere manier van benaderen. Met het inbrengen van een aantal stellingen kwam het gesprek op gang. We legden hen uit dat ze ons konden helpen een nog beter beeld te krijgen over welke ondersteuning nodig is.” Ze vroegen de jongeren bijvoorbeeld om op te schrijven wat ze in hun jeugd hadden gemist door de toeslagenaffaire. “Deelnemers konden dit anoniem noteren, maar het gaf ons goed inzicht in wat we als gemeente beter konden doen.” Ook op korte termijn konden ze al iets realiseren. “Een van de jongeren wilde heel graag zelf jongerenwerker worden. Nu zijn we voor deze jongere bezig een werkervaringsplek te creëren.” 

Andere acties

Het bereiken van de jongeren ging niet altijd gemakkelijk. “Niet alle ouders wonen meer in Purmerend, dus daarmee hebben we hun kinderen ook niet altijd in beeld.”

Het helpt zeker om verbinding te zoeken met netwerkpartners. “Binnen ons KOT-team zijn we vooral intern bezig met het ondersteunen van gedupeerde ouders. Nu we ook in de keten bepaalde casuïstiek delen, hoor je vaak: ‘hadden we dat maar eerder geweten’.” Gedupeerde ouders hebben onlangs de eerste nieuwsbrief met informatie over de brede ondersteuning ontvangen. “Nu hebben we deze doorgestuurd naar de bekende adressen van jongeren, of aan ouders gevraagd de nieuwsbrief naar hun kinderen door te sturen.

Het succes van de eerste avond voor jongeren smaakt naar meer. Inmiddels heeft Angelique ook een lijntje gelegd met Stichting Lotgenoten. “Twee ervaringsdeskundigen hebben al aangeboden om een rol te spelen in een volgende bijeenkomst.” 

Trots

Angelique werkt al langere tijd op het terrein van armoede en schulden. “Nadat ik gevraagd werd voor de brede ondersteuning aan gedupeerden merkte ik dat dit zó anders is. Ieder verhaal grijpt je aan.” Iedere maandag deelt het team casuïstiek met elkaar. Ze vult aan: “We zijn steeds weer trots als we zien dat we écht iets kunnen betekenen.” Zo sprak ze eerder vandaag met een jongere waar ze bemiddeld hebben voor een huisje. “Echt zo bijzonder: na jaren van loonbeslag konden we met het aanvullend schuldhulpverleningsaanbod voor jongeren ervoor zorgen dat de jongere schuldenvrij werd, en we boden vanuit de brede ondersteuning een bed aan.” 

Angelique glimlacht op de vraag wat ze hoopt na te laten. “Dat we echt zien dat ouders en kinderen een nieuwe start konden maken, én dat we maatwerk konden bieden. Dat is zo belangrijk!” Ze voegt er tot slot aan toe: “Ik hoop een beetje dat de brede ondersteuning ook andere afdelingen in onze gemeente doet inzien dat zij op deze manier ook hún inwoners met problemen kunnen helpen!”