Praktijkvoorbeelden (144)

Twentse Koers op gezondheid en zorg

In Twente werken de 14 gemeenten, Menzis, GGD Twente, Provincie Overijssel en vele andere partners (zoals zorgaanbieders, welzijnsstichtingen, inwonersinitiatieven, huisartsen en schuldhulpverlengingsorganisaties) intensief samen aan het financieel en kwalitatief toekomstbestendig houden van het zorgstelstel en aan de kanteling van ziekte...

2022

Gemeentelijke data journalistiek

“Cijfers spreken niet, er moet over gesproken worden” De gemeente maakt vaak prachtige dashboards van data. Maar zodra de gemeente het data journalistieke verhaal vertelt, wordt iedereen echt meegenomen.

2022

Kind kan de digitale was doen!

De gemeente en politie doen er samen alles aan om cybercriminaliteit aan te pakken. Maar kunnen het niet alleen. Amsterdam zoekt Cyber Agents die meehelpen in de strijd tegen cybercriminaliteit.

2022

Open Webconcept

Veel gemeenten zijn afhankelijk van de roadmap en bijbehorende kostenplaatje van digitale innovaties bij hun leveranciers. Het Open Webconcept heeft als doel om weer regie te krijgen op de eigen gemeentelijke digitaliseringsroadmap en het verbeteren van onderlinge marktwerking tussen de...

2022

Iedereen@Brugge

Bij Stad Brugge werken een 450-tal medewerkers die door de aard van hun werk tot nu weinig digitale vaardigheden nodig hadden om hun taken uit te voeren. Veel mensen van deze groep medewerkers kunnen perfect overweg met computer en/of smartphone...

Gemeente Brugge (België) 2022

Slimme parkeerapp voor GPK-houders

Met een speciale parkeerapp kunnen bewoners en bezoekers met een handicap dankzij 'slimme parkeerplaatsen' makkelijker en veiliger parkeren. Hierdoor kunnen ze met minder stress het centrum bereiken. De gebruikersgroep groeit en is zeer positief over de app.

2021

EHBO bij kanker in gezin

Een praktische hulpgids/informatieboekje voor gezinnen waarvan een ouder kanker heeft. Door preventie voorkomen dat kinderen op latere leeftijd zwaardere zorg nodig hebben.

2021

Statushouders leren werkend Nederlandse taal

Inwoners met een niet-Westerse achtergrond begeleiden naar werk én tegelijkertijd de Nederlandse taal leren. Het gaat om inwoners die een uitkering via de Participatiewet krijgen.

2021

Duurzaam inwonersinitiatief? Jaag het AAN

Arnhem AAN is een langjarige stadscampagne over duurzame energie. Arnhem AAN is opgezet door de gemeente, maar groeit inmiddels uit tot een brede stadsbeweging.

2022