De gemeente Barendrecht wil graag dat iedereen gezond mee kan doen, ongeacht afkomst, opleidingsniveau en inkomen. Daarom startten in 2023 met de gezondheidscampagne ‘Bewust Barendrecht’. 
Samen met maatschappelijke organisaties, inwoners, ondernemers, onderwijs, vrijwilligers, sportclubs en anderen worden nieuwe met bestaande initiatieven verbonden, zoals het Lokaal Preventie- en het Sportakkoord.

Jaartal

2024

Gemeente

Vanuit de verschillende initiatieven stimuleert de gemeente de inwoners om gezonder te leven en meer te bewegen. 
De campagne ‘Bewust Barendrecht’ wordt uitgevoerd in samenwerking met Lili Genee-Pirayesh, initiatiefnemer Vullen of Voeden en ‘de schijf van mijn lijf’, en Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. 
Samen met een team van gezondheidsexperts gaat de gemeente op een positieve en inspirerende manier aan de slag om ambities waar te maken. Barendrecht gebruikt de schijf van mijn lijf als leidraad in de campagne, hier komen de thema's: voelen, denken, lichaam/voeding, school/sociaal, thuis aanbod.
Gezondheid raakt immers iedereen. In deze fase ligt de focus met name op bewustwording, verkenning en verbinding binnen het lokale aanbod. De fantastische Bewust Barendrecht Markt is georganiseerd waar veel inwoners en partners op af zijn gekomen. Dit was een mooie weergave van hoe belangrijk het belang van gezondheid wordt ontvangen . 

De gemeente gaat nu naar fase 3 van de campagne, waarbij verkend wordt welke verschillende stakeholders hierbij willen aanhaken, vervolgens volgt de borgingsfase om daar concrete plannen en afspraken voor de langere termijn vast te leggen.

Succesvol

Er kan nog niet gesproken worden van een succesvolle casus omdat men er nog midden in zit. De gemeente is wel al tevreden met de beweging die op gang zijn gekomen. Op deze manier inspireert het de samenleving, en motiveert om actie te ondernemen om gezonder te leven.

Waardevol

Of het nu gaat om overgewicht, voeding of mentale gezondheid, iedereen heeft ergens een raakvlak met gezondheid. In een snel veranderende samenleving met diverse risico's en invloeden is het niet altijd makkelijk om juiste keuzes te maken. Door het juiste aanbod en kennis en expertise aan te bieden, doet gemeente Barendrecht een handreiking naar alle inwoners. Op een preventieve manier streeft gemeente Barendrecht de ambitie om de gezondste gemeente van Nederland te worden.

Herbruikbaar

Er is een blauwdruk ontwikkeld die bruikbaar is voor heel Nederland. Natuurlijk zijn de gemeenten en behoeftes niet vergelijkbaar maar de aanpak kan hierop aangepast worden. En de positieve energie en motivatie is overdraagbaar.

Gemeente Barendrecht heeft de ambitie om de gezondste gemeente van Nederland te worden. Hiermee wordt de lat heel hoog gelegd, maar wat hiermee bereikt kan worden is aandacht voor de urgentie en belang van gezond leven vragen en ook behouden. Gezondheid raakt iedereen van jong tot oud, voor deze generatie en de komende generaties. Je moet ergens beginnen met een golf van verandering, gemeente Barendrecht begint nu!

De casus loopt nog tot in ieder geval eind 2024. Waarschijnlijk nog langer.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2024.

Gerelateerde links