In Tilburg wordt er gebruik gemaakt van de Wegwijzer, een door Tilburg zelf ontwikkelt instrument waarop veel informatie gedeeld wordt van de afdeling Werk en Inkomen. Het bijzondere aan dit instrument is dat aan de ene kant de gemeente informatie kan verzenden, de dienstverlening aan eigen medewerkers kan presenteren (door in te loggen) en anderzijds de burgers meer invloed hebben op hun eventuele re-integratie/participatietraject. Er wordt een duidelijke verbinding gemaakt tussen trajectuitvoerders, de gemeente Tilburg en de burger. De burger heeft hierdoor direct invloed op diens participatiemogelijkheden.

Jaartal

2024

Gemeente

Succesvol

In het kader van Participatiewet in Balans is de gemeente vooruit gaan lopen. In 2023 hebben wij 'de
wegwijzer' ontwikkeld (www.werkeninkomentilburg.nl) waarop veel informatie gedeeld wordt over alle zaken die spelen binnen Werk en Inkomen. Denk hierbij aan schuldhulpverlening, de begeleiding naar werk, informatie omtrent rechten en plichten en bijvoorbeeld beleidswijzigingen. Het bijzondere van dit instrument is dat de medewerkers van Werk en Inkomen kunnen inloggen op deze website, dit geeft een ander beeld van de website, er verschijnt dan ook andere informatie. Daarnaast staat de dienstverlening die aangeboden wordt m.b.t. participatie en re-integratie beschreven in dit instrument. Deze instrumentengids koppelt de trajectuitvoerder, de gemeentelijke dienst en de burger aan elkaar. Hierdoor heeft de burger meer regie over zijn/ haar traject naar werk of activering.

Waardevol

Doordat de burger meer regie krijgt over zijn/ haar zijn de gesprekken efficiƫnter. De burger is namelijk doordat hij/zij al meer informatie heeft gekregen enthousiast over de activiteit. Daarnaast kan de ambtenaar van de gemeente samen met zijn/ haar klant gerichtere keuzes maken. In Tilburg zijn inmiddels vanaf juni 2023 80 trajecten ingezet met als doel stijging op de participatieladder. De eerste resultaten zijn zeer belovend, uit de start blijkt dat de burger zeer gemotiveerd is om zich actief in te zetten in het traject.

Herbruikbaar

Elke gemeente kan deze vorm van dienstverlening en informatieverstrekking overnemen. Elke gemeente zou zijn dienstverlening concreet kunnen beschrijven, en de burger de regie over diens eigen traject terug kunnen geven. De burger heeft door dit instrument veel beter inzicht in de dienstverlening en de resultaten die hier behaald kunnen worden.

Voornamelijk in het kader van de vernieuwing Participatiewet in Balans, waarin de burger meer centraal komt te staan, en het herstellen van vertrouwen een belangrijk onderdeel is. Dit instrument zorgt ervoor dat de burger veel meer regie krijgt over zijn of het traject wat de vertrouwensrelatie ten goede komt. De burger is weer aan zet i.p.v. de ambtenaar. Er wordt veel beter samengewerkt en de gesprekken zijn efficiƫnter en gerichter.

Het is een vast instrument/ website welke continu in ontwikkeling is en doorloopt.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2024.

Gerelateerde links