Aandacht voor leefbaarheid in de dorpskernen en met name de kleinere dorpskernen en bestaanszekerheid voor verenigingen. Door de TUOB-systematiek (Transparant Uniform Onderhoud Bergeijk) blijven in ieder geval de basisvoorzieningen per dorpskern intact. Hierdoor kunnen alle sportvoorzieningen en gemeenschapshuizen blijven voortbestaan. Zelfwerkzaamheden is daarbij de sleutel tot succes. Daarnaast draagt zelfwerkzaamheid bij aan een goede sociale cohesie en is men trots om ergens aan te mogen en kunnen bijdragen.

 

Jaartal

2024

Gemeente

Succesvol

Daar waar veel gemeenten noodgedwongen moeten bezuinigen op het voorzieningenniveau, houden wij in Bergeijk door de TUOB-systematiek alle voorzieningen juist in tact. Sterker nog, er vindt uitbreiding en verduurzaming plaats, zodat de verenigingen goed de toekomst in kunnen.

Waardevol

In de loop der jaren zijn er verschillende gemeenten presentaties gegeven over de systematiek. Daarnaast is er op Papendal en bij Sportservice Noord-Brabant een toelichting gegeven op de systematiek. 
TUOB gaat uit van zelfwerkzaamheid met behulp van vrijwilligers. Maar vormt dit een probleem door bijvoorbeeld terugloop van vrijwilligers, dan zijn er middelen beschikbaar om de taken over te nemen als dat noodzakelijk of gewenst is.

Herbruikbaar

TUOB heeft zich inmiddels wel bewezen. Het is relatief gemakkelijk in te voeren en enkele andere gemeenten hebben dit dan ook al gedaan. Eerlijkheidshalve is TUOB wel vooral bruikbaar in kleinere gemeenten waar de betrokkenheid van inwoners bij verenigingen wat groter is. De mentaliteit in de stad is vaak toch wat individueler.

TUOB leidt tot een win-win situatie. Het voorzieningenniveau blijft in tact en daarmee dus ook de verenigingen.
Dit vergroot de sociale cohesie binnen de gemeenschap. Men is trots en wil er graag bij horen van jong tot oud.
Voor de gemeenteraad is dit van groot belang en is daarom ook een belangrijk speerpunt. Recent is ook het nieuwe beheerplan vastgesteld waar in ieder geval voor de komende 4 jaar de ambities weer waargemaakt kunnen worden.

TUOB wordt nog steeds verder ontwikkeld en waar nodig gaat het met de tijd mee, denk hierbij aan de relatief nieuwe sport in Nederland, Padel. Inmiddels is dit ook verweven in het TUOB -beleid.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2024.

Gerelateerde links