Praktijkvoorbeelden (171)

Optimaal Leven

In Drenthe wordt al enkele jaren geëxperimenteerd met integrale hulpverlening voor inwoners met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Dit gebeurt binnen het programma Optimaal Leven. In Assen, Emmen, Midden-Drenthe en Hoogeveen/De Wolden zijn Optimaal Leven Teams ingericht.

2023

Proactieve dienstverlening uitbouwen in Stad Gent

Met dit project wordt dienstverleningen proactief aan rechthebbenden geboden. De focus ligt daarbij op de meest kwetsbare doelgroepen. Voor die burgers betekent dit een grote vereenvoudiging.

GemeenteStad Gent (B) 2023

De Thuisgevers: een warme start voor statushouders

Initiatief De Thuisgevers (project van gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland) biedt een oplossing voor de vastgelopen asielopvang en wooncrisis. Dat doen zij door lokale vrijwillige initiatieven te ondersteunen met advies en praktische hulp bij het tijdelijk huisvesten...

2023

Samen werken aan Onbeperkt Meedoen!

In Oude IJsselstreek werken we samen met de werkgroep Onbeperkt Meedoen aan onze droom. Onze droom is om niet meer over inclusie en toegankelijkheid te hoeven praten, maar dat het vanzelfsprekend is, in ons denken en doen. Als Oude IJsselstreek...

2023

Van Begraafplaats naar Ontmoetingspark

Op de Algemene Begraafplaats Bovenbroek merkte de beheerder en zijn medewerkers dat (met name oudere) bezoekers van de begraafplaats om een praatje verlegen zitten.

2023

Samenwonen op proef in de bijstand

Samenwonen zonder financiële consequenties In de pilot van de gemeente mochten mensen met een bijstandsuitkering gaan samenwonen met hun geliefde zonder dat dit direct negatieve consequenties had voor hun uitkering.

2023

Indicatieloze dagbesteding van ouderen

Geen stempel, geen drempel De gemeente vraagt geen indicatie meer voor de dagbesteding van ouderen, waardoor de klant- en medewerkerstevredenheid stijgt. Er is minder bureaucratie, meer tijd voor de gasten en minder kosten. Er is geen stigma voor dementie, omdat...

2023

Versnellingsteam als halt tegen uithuisplaatsingen

De regio Flevoland staat al jaren voor de opgave om ruim 1.000 uithuisgeplaatste kinderen een veiligere basis te bieden. Daar kunnen jaarlijks zo’n 250 dreigende uithuisplaatsingen bijkomen als deze opgave niet radicaal anders wordt georganiseerd. Met ‘Flevoland’ heb je het...

Jeugdzorgregio Flevoland 2023

De Crime Game geeft preventie over ondermijning

De Crime Game geeft preventie over ondermijnende criminaliteit door deelnemers in de huid van een drugscrimineel te laten kruipen. Hierdoor hebben deelnemers op spelenderwijze de gevaren van drugscriminaliteit kunnen ervaren. Dat werkte beter dan simpel weg vertellen.

2023

Het Beelddepot: een realistisch beeld van dakloosheid

Het Beelddepot draagt bij aan een realistischer beeld van dak- en thuisloosheid met oog op de kwetsbare positie van dak- en thuislozen en mate waarin het iedereen kan overkomen. Via samenwerking tussen journalisten, ontwerpers, wetenschappers, beleidsmakers én (met een sturende...

2023