Praktijkvoorbeelden (187)

Een zorgzame renovatie aan de grootste flat van Nederland

In overleg tussen de woningcorporatie en gemeente is de grootste flat van Nederland (de L-flat) gerenoveerd. Dit was niet zo maar een renovatie. Het gaat om 728 sociale huurwoningen, ruim 4.000 inwoners, 100 nationaliteiten, een doorlooptijd van 3 jaar en...

2023

Expositie: Verdwijn- en verschijnwerk

Computers, robots en algoritmes vullen de mens in steeds meer beroepen aan, of maken hem zelfs helemaal overbodig. Wat laten we over aan machines? Wat beslist níet? Gaan we vastlopen in steeds complexere systemen, of zullen al die grote vernieuwingen...

2023

Veilige wifi voor iedereen in Den Haag

Sinds 2022 hebben alle inwoners in Den Haag toegang tot gratis beveiligde en draadloze wifi. Op alle locaties van de gemeente Den Haag kunnen bezoekers namelijk gebruikmaken van het gratis beveiligde netwerk van Publicroam. Daarnaast kunnen ambtenaren inloggen op Govroam...

2023

Havo 4 werkt mee aan de Toekomstagenda Asten 2030

De gemeente Asten heeft met haar inwoners en ondernemers een Toekomstagenda Asten 2030 opgesteld. Leerlingen uit havo 4 van de middelbare school Varendonck leren onderzoek doen voor het vak maatschappijwetenschappen.

2023

MijnZaken Track&Trace: Transparant en Proactief

MijnZaken is ontstaan vanuit de Omnichannel-aanpak van de VNG. MijnZaken biedt een samengesteld overzicht van zaakgegevens voor de gebruiker en de medewerker. MijnZaken omvat alle informatie over de levering van producten en diensten door de overheid die voor burgers en...

2023

Kwikstart: landelijke en lokale informatie in 1 app

Van de ene op de andere dag op papier volwassen worden. Dat is niet niks. En voor velen, maar zeker voor kwetsbare jongeren, een uitdaging. Deze jongeren wil je zo goed mogelijk informeren over alles wat hen te wachten staat...

2023

Woningregister: kansen bouw & transformatie in beeld

Het omgevingsplan biedt vele complexe uitdagingen. De gemeente wil een flexibele (bouw)regeling voor woningen, maar ook voldoende juridische houvast. Maar hoe regel je dan het aantal woningen? En hoe geef je initiatiefnemers, vergunningverleners en ketenpartners inzicht in de mogelijkheden voor...

2023

Van WW (niet) naar bijstand

De gemeente Den Haag en het UWV bieden burgers die 6 maanden of korter WW-recht hebben, gezamenlijk dienstverlening aan. Het project toont aan dat door eerdere aansluiting van de gemeente, datagedreven te werken en door verbetering in processen van beide...

2023

Dementievriendelijke route de Oost

De gemeente Dronten heeft een straat laten aanleggen die speciaal is aangepast voor mensen met dementie. De looproute ligt aan de Oost in Dronten en loopt van verzorgingstehuis De Regenboog naar het winkelcentrum.

2023