Praktijkvoorbeelden (22)

Filter resetten

Twentse Koers op gezondheid en zorg

In Twente werkt men domeinoverstijgend samen om hun zorgstelsel toekomstbestendig te houden en de juiste zorg op de juiste plek te realiseren voor de inwoners van Twente.

Regio Twente 2022

Actualisering beleidskader dierenwelzijn

Er is de landelijke wetgeving die dierenwelzijn borgt, zoals de Wet Dieren en de Wet Natuurbescherming. Maar de gemeente Zwolle heeft, samen met het Dieren Team Zwolle (waarover verderop meer) een aantal ambities die verder gaan dan de wettelijke taken.

2020

Zwolle, de Meest Toegankelijke Gemeente?

De gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Inclusief is het uitgangspunt. Een goede toegankelijkheid past ook bij het zijn van een gastvrije stad. Toegankelijkheid is wellicht niet de reden dat mensen naar Zwolle komen, maar als je...

2021

Urk leuker en mooier maken? We vragen het de jongeren zelf

Een christelijk concertterrein, bootjes huren op de haven en een 'Pieperfestival met Urker gewoontes'. Zo maar wat ideeën om Urk een stuk leuker te maken. Bedacht door de 21 Urker jongeren van 14, 15 en 16 jaar oud. Tijdens een...

2021