Het Versimpelteam van de gemeente Zwolle heeft één doel: het versimpelen van lastige teksten van de gemeente. Vereenvoudigen van de brieven, webteksten en formulieren. Zodat iedereen ze begrijpt. Deze casus is finalist van #GemeenteDelers 2022.

 

Jaartal

2022

Gemeente

Type

Overig type Website

Het lezerspanel bestaat uit ongeveer 100 inwoners. Zij beoordelen de teksten en doen verbetersuggesties. Door inzet van het lezerspanel worden de teksten nóg duidelijker en klantvriendelijker.  

Aanmelden lezerspanel
Via de website, Facebook, huis-aan-huiskrant en een platform waar vraag en aanbod voor vrijwilligerswerk bijeenkomt, worden de inwoners opgeroepen zich aan te melden voor het lezerspanel. In korte tijd meldden zich 102 inwoners aan. Daarvan doen 97 inwoners mee via een vragenlijst. Ook konden zij aangeven via groepsgesprek of 1-op-1 gesprek mee te willen doen. De achtergrond van de panelleden is divers: studenten, gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden, werkzaam bij politie, in de zorg, administratie, het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook juristen, journalisten en HR-medewerkers. 
Gezien het grote aantal aanmeldingen is de groep in vijven gesplitst. Dit voorjaar heeft elke groep een brief met uitleg, een tekst (standaardbrief/ webtekst/ beschikking) en vragenlijst ontvangen. In totaal reageerden 76 panelleden.  
Alle reacties zijn geïnventariseerd en gebruikt om de vijf teksten nog duidelijker te maken. De verbeterde teksten zijn gedeeld met de panelleden. Ook op de website zijn de teksten te vinden. Dit najaar hebben het lezerspanel een nieuwe reeks teksten toegestuurd gekregen. 

Via een van de panelleden zijn de webteksten voorgelegd aan laaggeletterden. Via een ander panellid zijn de teksten voor RMC Leerplicht beoordeeld door een groep mbo-studenten. Het lezerspanel is ook gevraagd om verbetersuggesties voor de brief met uitleg en vragenlijst te leveren. Beide documenten zijn aan de hand van hun reacties verbeterd. Alle documenten voor het opzetten van een lezerspanel zijn gebundeld. Deze compacte handleiding bevat: (1) een FAQ (2) uitleg over onze werkwijze (3) een planning (4) berichten voor het werven van panelleden (5) de brief met uitleg voor panelleden (6) de vragenlijst (7) een sjabloon voor het inventariseren van de reacties.  

Ervaring delen
Met de gemeente Enschede wordt regelmatig ervaringen uitgewisseld. Enschede is eerder een lezerspanel gestart en laat dit uitvoeren door een bureau. Zwolle heeft de vragenlijst van Enschede aangepast en gebruikt. Uiteraard is deze handleiding en alle ervaringen gedeeld met de gemeente Enschede. Ook met de gemeente Rotterdam, Steenwijkerland, Hoorn, Hardenberg, Kampen en het campagneteam van Direct Duidelijk (Ministerie van BZK) is de handleiding en ervaringen gedeeld. De aanpak en resultaten zijn gepresenteerd tijdens een provinciale inspiratiebijeenkomst begrijpelijke overheidscommunicatie op 14 oktober, georganiseerd door o.a. Stichting Lezen en Schrijven. Deze aanpak is simpel, levert betere teksten op en wordt daarom met zoveel mogelijk gemeenten en andere overheidsorganisaties gedeeld.