In Twente werken de 14 gemeenten, Menzis, GGD Twente, Provincie Overijssel en vele andere partners (zoals zorgaanbieders, welzijnsstichtingen, inwonersinitiatieven, huisartsen en schuldhulpverlengingsorganisaties) intensief samen aan het financieel en kwalitatief toekomstbestendig houden van het zorgstelstel en aan de kanteling van ziekte en zorg naar preventie, gezondheid en gedrag. Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022 en winnaar binnen de categorie Integrale Aanpak Zorg en Welzijn.

Jaartal

2022

Gemeente

Op dit moment bestaat de Integrale Samenwerkingsagenda Twente uit verschillende thema’s zoals jeugdhulp, schuldenaanpak en armoede, ouderenzorg, zorg voor psychisch kwetsbaren, preventie en gezondheidsbevordering, arbeidsmarktproblematiek en maatwerk multiprobleemhuishoudens. Totaal lopen er 28 succesvolle projecten.

Resultaten

Deze thema’s en projecten hebben al mooie resultaten als gevolg.

  • Zo zijn bijvoorbeeld meer dan 1000 inwoners uit de schulden bij de zorgverzekeraar geholpen
  • Is er een brede aanpak personen met verward gedrag uitgerold in Twente waaronder de goedlopende Streettriage,
  • Is er binnen verschillende Twentse gemeenten een betere samenwerking in de wijk en het indiceren van Wmo ondersteuning voor de wijkverpleging opgezet
  • Is binnen verschillende gemeenten de gecombineerde leefstijlinterventie uitgerold en nemen hier al enkele honderden inwoners aan deel
  • Is de bekendheid en gebruik van de gemeentepolis vergroot in Twente, en worden er maandelijks duizenden signalen ontvangen van vaste lasten partners over beginnende schulden onder Twentse inwoners welke actief worden benaderd en waarmee ernstige schulden worden voorkomen. 

In Twente werken we domeinoverstijgend samen om ons zorgstelsel toekomstbestendig te houden en de juiste zorg op de juiste plek te realiseren voor de inwoners van Twente . 

  • We bevorderen samenwerking op het snijvlak van het medische en sociale domein. Daarmee vergroten wij aantoonbaar de kwaliteit van leven, de gezondheid en het welzijn van onze inwoners.
  • We spelen in op de behoeftes van onze inwoners en werken samen aan maatschappelijke doelen.
  • We streven naar een duurzame en daadwerkelijke gedragsverandering in de samenleving en ons zorgstelsel. Dit kunnen we niet alleen. We hebben alle betrokken partners nodig. En dit vraagt echt inzet en vertrouwen van alle partijen. Door integraal samen te werken en onze krachten te verbinden, komen we tot de structurele veranderingen die nodig zijn om de zorg beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden. 

Unieke samenwerking

Niet alleen regionaal is de Integrale Samenwerkingsagenda een groot succes. Het is een unieke samenwerking, die landelijk veel aandacht krijgt en wordt gezien als voorbeeld voor andere regio’s. We kijken over onze eigen grenzen heen en werken écht integraal samen aan een passend en houdbaar aanbod van zorg en ondersteuning in Twente.
Er is breed draagvlak en een grote behoefte voor deze integrale samenwerking. Dit kwam ook duidelijk naar voren in de onafhankelijke evaluatie van het RIVM. De afgelopen jaren is er veel geleerd en zijn mooie ontwikkelpunten naar voren gekomen in de evaluatie. Deze kunnen nuttig zijn voor andere partijen en samenwerkingen in Nederland.
In Twente is de Integrale samenwerking en daarbij horende projecten zo succesvol dat onlangs de samenwerking weer voor 5 jaar is verlengd.