Sorteren
Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe inburgeringswet in. Hiermee komt de regie op inburgering naar de gemeente. Met dit voorstel stelt de raad de Utrechtse ambitie en de eerste kaders voor uitvoering en inkoop vast. De nieuwe inburgeringswet geeft...
In deze factsheet wordt uitgelegd hoe dat is geregeld vanuit de Algemene Uitkering en de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO).