Praktijkvoorbeelden (46)

Filter resetten

Plan van aanpak Jaarwisseling en Jeugdoverlast

Dit plan van aanpak is erop gericht de veiligheid rond de jaarwisseling en jeugdoverlast in objectieve zin te verbeteren en daarmee ook de veiligheidsbeleving van de inwoners van Uithoorn rond deze twee thema’s.

2020

Social Impact Lab

Het Social Impact Lab is dé Haagse versnellingstafel voor sociaal ondernemers die klaar zijn voor de volgende stap. De gemeente en het lokale ondernemersnetwerk werken in dit programma nauw samen om sociaal ondernemers die op willen schalen te helpen met...

2022

App voor virtuele huisbezoeken en digitaal klantcontact

Vanaf begin 2020 was er, als gevolg van Corona maatregelen, vanuit de afdeling Sociale Zaken minder fysiek klantcontact mogelijk. Ook was het niet meer goed mogelijk om huisbezoeken bij de klanten af te leggen. Er is een app ontwikkeld om...

IJsselgemeenten 2021

Regelen kinderopvang essentieel voor slagen inburgering

Met het ingaan van de Wet inburgering 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van de inburgering. Hier komt veel bij kijken. Om de inburgering te laten slagen is een aantal zaken van belang om te regelen...

2022

Betere informatie voor dreigend daklozen

De gemeente Den Haag heeft een checklist gemaakt met de belangrijkste zaken die je als jongere moet weten als je dak- of thuisloos wordt. Het gaat niet alleen om wat je dan moet doen, maar ook om waar je recht...

2021

De leefbaarheidscirkel

De Leefbaarheidscirkel is een datatool, gekomen vanuit een maatschappelijk vraagstuk om de leefbaarheid in de Haagse wijken te verbeteren. Gemeente en bewoners beginnen met een gelijke informatiepositie en transparante samenwerking

2021

Datalab Energietransitie 2.0

Data op één plek verzamelen, up-to-date houden en omzetten in toegankelijke en bruikbare informatie voor collega’s, inwoners van Den Haag en andere belanghebbenden om de energietransitie te helpen versnellen.

2022