Sorteren
Inclusie is een breed begrip. Er valt heel veel onder. Iedereen kan en mag meedoen in de maatschappij. Een beperking op zich mag hiervoor geen belemmering zijn. Dit is geen wens, maar op basis van het VN verdrag een mensenrecht...
De agenda is een gezamenlijk voorstel dat oproept tot samenwerking, bewustwording en een toegankelijker Meierijstad.
De gemeente Sittard-Geleen streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen, met of zonder beperking.
Het uiteindelijke doel van de Lokale Inclusie Agenda is een praktische agenda te ontwikkelen voor de Westerkwartiergemeenten en groepen mensen met beperkingen om samen inclusief lokaal beleid te ontwikkelen. Hiervoor is het noodzakelijk in kaart te brengen hoe inclusief de...
De lokale inclusie agenda is het plan waarin staat hoe de gemeente Amstelveen uitvoering geeft aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
In Hengelo willen ze dat iedereen zichzelf kan zijn en zich zelfstandig en veilig kan verplaatsen. Met een actieplan wil de gemeente de stad zo toegankelijk mogelijk maken voor mensen met een beperking.
Onze samenleving gaat er vooral vanuit dat mensen met een beperking zich moeten aanpassen. Wat nu als we de samenleving zo inrichten dat dit niet meer nodig is. In de gemeente Hoeksche Waard krijgt dit sociale model steeds meer voeten...
Inclusie staat al sinds 2015 hoog op de agenda in Gooise Meren. Nu de fusie is afgerond kan er ook echt worden gewerkt aan de uitvoering ervan. Met een speciaal aangestelde programmamanager én met de inzet van ervaringsdeskundigen, het Platform...
Patrick (31) uit Helmond heeft een autisme spectrum stoornis. Die beperking lijkt hem niet te deren. Hij voelt zich kunstenaar en maakt kleurrijke objecten van hout, glas en ander materiaal. Bovenal is hij een blij mens. Voor de camera vertelt...
Koplopergemeente Meierijstad investeert in passend onderwijs en steunt de afbouw van speciaal basis onderwijs (SBO) in samenwerkingsverband de Meierij.