In deze agenda geeft de gemeente West-Betuwe aan waar zij de komende jaren, samen met de samenleving, aandacht aan geven op het gebied van Inclusie.

Jaartal

2020

Gemeente

Type

Beleidsnota

Inclusie is een breed begrip. Er valt heel veel onder. Iedereen kan en mag meedoen in de maatschappij. Een beperking op zich mag hiervoor geen belemmering zijn. Dit is geen wens, maar op basis van het VN verdrag een mensenrecht. Het voorkomen, beperken dan wel het opheffen van de belemmeringen is de uitdaging waar de gemeente voor staat.

Deze agenda is niet verzonnen achter een bureau, de agendapunten zijn nadrukkelijk in overleg met ervaringsdeskundigen tot stand gekomen. Sterker nog: de lokale inbreng is leidend geweest voor de meeste voorstellen. Dit alles onder het motto “niets over ons, zonder ons” De samenwerking is net zo belangrijk als de uitkomst. Er heeft dus actieve participatie plaatsgevonden met de inwoners.