Inclusie is een breed begrip. Er valt heel veel onder. Iedereen kan en mag meedoen in de maatschappij. Een beperking op zich mag hiervoor geen belemmering zijn. Dit is geen wens, maar op basis van het VN verdrag een mensenrecht. Het voorkomen, beperken dan wel het opheffen van de belemmeringen is een uitdaging. Bij de verdere uitwerking zullen ook de afwegingkaders uit het Beleidsplan sociaal domein “Bouwen aan sociale kracht 2021-2024” een rol spelen. Die afwegingskaders zijn:
Een sterke samenleving;
Betaalbaar en efficiënt;
Iedereen doet mee naar vermogen;
De inwoner centraal;
Normaliseren is de basis

Jaartal
2020
Gemeente