“Met de LIA werkt de gemeente Veenendaal voor een gemeente waar iedereen, met en zonder beperking, zich welkom voelt. Toegankelijkheid staat in deze agenda centraal. Het is een agenda met groeimogelijkheden en ambitie. Zo wordt Veenendaal ieder jaar toegankelijker en inclusiever.

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Beleidsnota

In de beginfase richt de LIA zich hoofdzakelijk op fysieke toegankelijkheid. Daar waar de LIA het Sociaal Domein raakt worden doelstellingen opgenomen in de uitvoeringsplannen van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein. Wanneer ervoor gekozen wordt extra in te zetten op het vergroten van toegankelijkheid door de aanvullende mogelijkheden kan een evaluatie overwogen worden.

De focus op toegankelijkheid betekent niet dat er op andere gebieden van het VN-verdrag niets gedaan wordt. Een aantal voorbeelden van inzet op andere beleidsterreinen:

  • Het sportbeleid, met de pijler inclusief sporten en bewegen
  • Afspraken met andere partners, zoals de woningbouwcorporatie, over toegankelijkheid
  • Toegankelijkheid als pijler in het wijkteam