In deze Lokale Inclusie Agenda schets de gemeente Den helder hoe zij een samenleving kunnen creëren waarin elk individu wordt geaccepteerd in een omgeving die zo is ingericht dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Beleidsnota

Hierbij zijn de volgende aspecten belangrijk:
• Vrij kunnen kiezen waar, met wie en hoe men wil wonen en leven;
• De beschikking hebben over zorg en diensten die waar nodig ondersteunen bij het participeren in de samenleving;
• Toegang hebben tot informatie, producten, openbare voorzieningen, maatschappelijke diensten, gebouwen en openbare ruimten.

Deze agenda moet ervoor gaan zorgen dat de gemeentelijke partners, inwoners en medewerkers meer bewust worden van specifieke problemen waar mensen die beperkingen ervaren mee te maken hebben. In het bijzonder zal deze agenda in beeld brengen waar we staan op het gebied van inclusie.