De Agenda Lokale Inclusie geeft aan hoe de gemeente Hilversum gaat werken aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een Handicap (VN-Verdrag Handicap). Het doel van deze uitwerkingsagenda is dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving zonder uitsluiting te ervaren.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Beleidsnota

Het VN-Verdrag Handicap is sinds juli 2016 van kracht. Dit verdrag versterkt de positie van mensen met een beperking op alle levensterreinen. Binnen al deze terreinen is de ambitie gelijk: zorg ervoor dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente neemt het voortouw in de uitvoering van het VN-verdrag.

Het is een praktische agenda waarin wordt vastgesteld welke activiteiten de komende 3 jaar uitgevoerd gaat worden. De agenda is opgesteld met inbreng van partners en inwoners die ervaringsdeskundig zijn.

Deze agenda geeft aan wat de gemeente Hilversum momenteel allemaal doet; vervolgens worst er ingegaan wat er nog gedaan gaat/moet worden. Het betreft vijf speerpunten waar kansen liggen op het gebied van inclusie. Aan de hand van deze speerpunten volgt een financiële paragraaf.